Scriptiehulp

Er zijn voor verschillende richtingen handleidingen beschikbaar op Scriptie.nl, voorbeelden hiervan zijn HBO Techniek, HBO Economie, WO Recht en WO Communicatie. Alle WO scriptie handleidingen zijn zowel voor je bachelor als je master scriptie geschikt. Kijk daarnaast op de pagina van scriptieprijzen en misschien maak jij wel kans op een van de mooie prijzen. 

Ben je HBO student en wil je direct op het hoogste niveau starten? Dan is dit een unieke kans! Meld je aan en wie weet start jij jouw stage als CEO bij Welten.

 

lees meer >
Deadline
Doorlopend

Laatste Artikelen:

Een diepere kijk op de inleiding

Hoewel de opbouw van elke scriptie per instelling verschillend is, zullen bij elke scriptie de eerste hoofdstukken hetzelfde zijn, namelijk: ‘voorwoord, samenvatting, inhoudsopgave en de inleiding’.

Onderzoeksaanpak voor het onderzoeksvoorstel

In de onderzoeksaanpak wordt uitgelegd hoe de centrale vraag beantwoord gaat worden. De deelvragen zijn hiervoor al opgesteld en moeten één voor één na worden gegaan. Voor de ene deelvraag is er al genoeg informatie te vinden op het internet of in de bibliotheek. Maar andere deelvragen moeten nog onderzocht worden.

Het zoeken naar literatuur voor je scriptie

Buiten eigen onderzoek voor je scriptie, bestaat een ander groot deel uit al uitgevoerde onderzoeken door andere personen. Deze dienen ook te worden opgenomen in je scriptie om te laten zien hoeveel kennis er al is ten opzichte van jouw onderwerp. Daarnaast geef je toegevoegde waarde van de bron voor jouw scriptieonderwerp.

Te gebruiken literatuur plan van aanpak

Voordat je met je scriptie begint, zoek je eerste de benodigde bronnen die je van plan bent te gaan gebruiken. Het is belangrijk om zoveel mogelijk bronnen te gebruiken van verschillende media. Literatuur is daarvan het meest betrouwbaar. Gebruik de APA-stijl om de controleerbaarheid van je bronvermelding te vergroten.

Afspraken in een plan van aanpak

Een klein maar belangrijk punt in een plan van aanpak zijn de afspraken die gemaakt zijn met de scriptiebegeleider. De student dient regelmatig contact te houden met de scriptiebegeleider. Dit om feedback te krijgen op de kwaliteit van de student zodat hij/zij zichzelf heirop kunt aanpassen. Een aantal punten waar de student rekening mee moet houden zijn:

Tijd- en faseringsschema plan van aanpak

Het tijd-en faseringsschema maak je om de begeleiders en vooral jezelf een inzicht te geven in het hele proces dat nodig is om je scriptie te realiseren. De inhoud van de scriptie inclusief het onderzoek neemt veel tijd in beslag. Deze tijd zal goed verdeeld moeten worden. Hieronder is een voorbeeld te zien van een tijd- en faseringsschema:

Theoretisch kader plan van aanpak

Het theoretisch kader geeft de lezer en vooral jezelf een inzicht in theorieën en modellen die je wilt gaan gebruiken. Deze helpen je met het uitvoeren van je onderzoek. Tegelijkertijd wordt er gekeken of er al overeenkomstige onderzoeken zijn uitgevoerd en wat die voor invloed zijn op jouw onderzoek. Al deze uitkomsten dienen beargumenteerd te worden.

Plan van aanpak structuur scriptie

Bij vrijwel iedere opleiding ben je verplicht een plan van aanpak te maken. Buiten het feit dat het verplicht is, heeft het plan van aanpak en grote functie voor je scriptie. Voor je scriptiebegeleider wordt het duidelijk hoe je te werk gaat. Voor jezelf kom je niet voor grote verassingen te staan en krijg je een inzicht in de taken die verricht moeten worden en de tijdsduur.

Werkwoordtijd in een verslag

Kijk hier hoe je zorgt voor een goede verslaglegging van de werkwoordstijden.

Inleiding onderzoeksvoorstel

Er zijn verschillende zaken van toepassing in de inleiding van een onderzoeksrapport of onderzoeksvoorstel. De doel van de inleiding is om belangstelling te creëren bij de lezers. De volgende punten moeten in de inleiding terugkomen:

Pagina's