Scriptie.nl is ontwikkeld voor HBO en WO studenten, op de website vind je een overzicht van verschillende handleidingen en voorbeelden specifiek gericht op het schrijven van een HBO- of WO-scriptie. Daarnaast kan je op bepaalde richtingen zoeken zodat je een scriptie handleiding vindt die bij jouw studierichting of scriptie past.

Laatste Artikelen:

Plan van aanpak scriptie

Het schrijven van een scriptie neemt ontzettend veel tijd in beslag. Voordat je hiermee begint, moeten diverse zaken vastgelegd worden: Wat ga je onderzoeken? Hoeveel tijd neemt het in beslag? Hoe ga je dit indelen? En nog veel meer. Dit plan wordt niet alleen maar in elkaar gezet ten behoeve van de scriptiebegeleider, maar ook voor jezelf. Het geeft je een inzicht in de komende periode en laat je niet in onvoorzienbare situaties belanden. Buiten inzicht geven, vloeit je scriptie veel sneller voort vanuit het plan van aanpak.

Scriptie

Wat is een scriptie?
Een scriptie, ook wel thesis genoemd, is een onderzoek waarin de student laat ziet wat hij/zij heeft geleerd tijdens de opleiding. Een scriptie is voor zowel een wo-opleiding als een hbo-opleiding verplicht. Dit is namelijk het laatste onderdeel van de opleiding waar de student aan werkt om de master of bachelor te behalen.

Scriptie schrijven

Het moment is aangebroken dat er scripties geschreven moeten worden. Voor vele is dit een educatieve uitdaging. Sommige gaat het vrij gemakkelijk af, voor anderen is het een heel karwei. Met het schrijven van een scriptie kun je ook nog prijzen winnen, zie voor een overzicht van deze prijzen het scriptieprijzen overzicht. 

Afspraken in een plan van aanpak

Een klein maar belangrijk punt in een plan van aanpak zijn de afspraken die gemaakt zijn met de scriptiebegeleider. De student dient regelmatig contact te houden met de scriptiebegeleider. Dit om feedback te krijgen op de kwaliteit van de student zodat hij/zij zichzelf heirop kunt aanpassen. Een aantal punten waar de student rekening mee moet houden zijn:

Theoretisch kader plan van aanpak

Het theoretisch kader geeft de lezer en vooral jezelf een inzicht in theorieën en modellen die je wilt gaan gebruiken. Deze helpen je met het uitvoeren van je onderzoek. Tegelijkertijd wordt er gekeken of er al overeenkomstige onderzoeken zijn uitgevoerd en wat die voor invloed zijn op jouw onderzoek. Al deze uitkomsten dienen beargumenteerd te worden.

Pagina's