Scriptie.nl

Er zijn voor verschillende richtingen handleidingen beschikbaar op Scriptie.nl, voorbeelden hiervan zijn HBO Techniek, HBO Economie, WO Recht en WO Communicatie. Alle WO scriptie handleidingen zijn zowel voor je bachelor als je master scriptie geschikt. Kijk daarnaast op de pagina van scriptieprijzen en misschien maak jij wel kans op een van de mooie prijzen. 

Laatste Artikelen:

Plan van aanpak scriptie

Het schrijven van een scriptie neemt ontzettend veel tijd in beslag. Voordat je hiermee begint, moeten diverse zaken vastgelegd worden: Wat ga je onderzoeken? Hoeveel tijd neemt het in beslag? Hoe ga je dit indelen? En nog veel meer. Dit plan wordt niet alleen maar in elkaar gezet ten behoeve van de scriptiebegeleider, maar ook voor jezelf. Het geeft je een inzicht in de komende periode en laat je niet in onvoorzienbare situaties belanden. Buiten inzicht geven, vloeit je scriptie veel sneller voort vanuit het plan van aanpak.

Scriptie

Wat is een scriptie?
Een scriptie, ook wel thesis genoemd, is een onderzoek waarin de student laat ziet wat hij/zij heeft geleerd tijdens de opleiding. Een scriptie is voor zowel een wo-opleiding als een hbo-opleiding verplicht. Dit is namelijk het laatste onderdeel van de opleiding waar de student aan werkt om de master of bachelor te behalen.

Scriptie schrijven

Het moment is aangebroken dat er scripties geschreven moeten worden. Voor vele is dit een educatieve uitdaging. Sommige gaat het vrij gemakkelijk af, voor anderen is het een heel karwei. Met het schrijven van een scriptie kun je ook nog prijzen winnen, zie voor een overzicht van deze prijzen het scriptieprijzen overzicht. 

Een diepere kijk op de inleiding

Hoewel de opbouw van elke scriptie per instelling verschillend is, zullen bij elke scriptie de eerste hoofdstukken hetzelfde zijn, namelijk: ‘voorwoord, samenvatting, inhoudsopgave en de inleiding’.

Onderzoeksaanpak voor het onderzoeksvoorstel

In de onderzoeksaanpak wordt uitgelegd hoe de centrale vraag beantwoord gaat worden. De deelvragen zijn hiervoor al opgesteld en moeten één voor één na worden gegaan. Voor de ene deelvraag is er al genoeg informatie te vinden op het internet of in de bibliotheek. Maar andere deelvragen moeten nog onderzocht worden.

Het zoeken naar literatuur voor je scriptie

Buiten eigen onderzoek voor je scriptie, bestaat een ander groot deel uit al uitgevoerde onderzoeken door andere personen. Deze dienen ook te worden opgenomen in je scriptie om te laten zien hoeveel kennis er al is ten opzichte van jouw onderwerp. Daarnaast geef je toegevoegde waarde van de bron voor jouw scriptieonderwerp.

Te gebruiken literatuur plan van aanpak

Voordat je met je scriptie begint, zoek je eerste de benodigde bronnen die je van plan bent te gaan gebruiken. Het is belangrijk om zoveel mogelijk bronnen te gebruiken van verschillende media. Literatuur is daarvan het meest betrouwbaar. Gebruik de APA-stijl om de controleerbaarheid van je bronvermelding te vergroten.

Afspraken in een plan van aanpak

Een klein maar belangrijk punt in een plan van aanpak zijn de afspraken die gemaakt zijn met de scriptiebegeleider. De student dient regelmatig contact te houden met de scriptiebegeleider. Dit om feedback te krijgen op de kwaliteit van de student zodat hij/zij zichzelf heirop kunt aanpassen. Een aantal punten waar de student rekening mee moet houden zijn:

Tijd- en faseringsschema plan van aanpak

Het tijd-en faseringsschema maak je om de begeleiders en vooral jezelf een inzicht te geven in het hele proces dat nodig is om je scriptie te realiseren. De inhoud van de scriptie inclusief het onderzoek neemt veel tijd in beslag. Deze tijd zal goed verdeeld moeten worden. Hieronder is een voorbeeld te zien van een tijd- en faseringsschema:

Theoretisch kader plan van aanpak

Het theoretisch kader geeft de lezer en vooral jezelf een inzicht in theorieën en modellen die je wilt gaan gebruiken. Deze helpen je met het uitvoeren van je onderzoek. Tegelijkertijd wordt er gekeken of er al overeenkomstige onderzoeken zijn uitgevoerd en wat die voor invloed zijn op jouw onderzoek. Al deze uitkomsten dienen beargumenteerd te worden.

Pagina's