Moongro

Deze vacature is verstreken

Hoe maak je een theoretisch kader?

Voordat je start met het onderzoek is het van belang om de vooronderstellingen met betrekking tot het onderwerp na te gaan. Dan spreken we niet alleen over je eigen vooronderstellingen maar ook van al uitgevoerde onderzoeken. Dit voorkomt dat je teveel vanuit je eigen mening formuleert en dus ook nog andere meningen  in beschouwing neemt. De scriptie wordt hierdoor een stuk professioneler en betrouwbaarder.

Nadat al deze verschillende aannames zijn beschouwd, is het tijd om te laten zien dat deze discussie of het probleem daadwerkelijk in grote lijnen langs je onderwerp stroomt. Met het theoretisch kader maak je de samenhang duidelijk tussen al deze vooronderstellingen. In de inleiding is vaak al de achtergrond en probleemstelling beschreven van het onderzoek. In het theoretisch kader wordt hier verder op in gegaan. Hieronder zijn een aantal punten te vinden die je verder kunnen helpen met het opstellen van het theoretisch kader.

a. Het theoretisch kader bestaat uit een verkenning van literatuur over de belangrijkste onderwerpen uit je probleemstelling;

b. Toon aan dat de geselecteerde literatuur recent en actueel is en bij voorkeur ook deels wetenschappelijk;

c. Geef een samenvatting van een aantal bronnen met betrekking tot het kennisgebied en de thematiek van je onderzoek.

d. Het theoretisch kader bestaat niet uit een overzicht van de belangrijke gegevens die je d.m.v. deskresearch uit diverse databanken (CBS; CPB; brancheorganisaties) en andere onderzoeksverslagen haalt.

e. Uitleg van de theoretische modellen wordt niet verwacht, wel dien je aan te geven waarom je bepaalde theoretische modellen wilt gebruiken en hoe deze aansluiten op je onderzoeksvraag.