Moongro

Deze vacature is verstreken

Ontwerpopdracht Technisch Scriptie WO

Probleem
Welk probleem ligt er en welke achtergrondinformatie is er beschikbaar? Denk hierbij aan zaken zoals relevante theorieën en soortgelijke werken.

Hulpmiddelen
Welke literatuur is er beschikbaar en moet er bestudeerd worden en welke materiële zaken zijn nodig voor het slagen van het project?

Werkzaamheden
Welke apparaten, (computer)programma’s en methoden worden ontwikkeld en welke keuzevakken worden gevolgd?

Supervisie
Welke persoonlijke contactmomenten zijn er met de begeleider vastgelegd? Tip: Zoek geregeld contact met je begeleider (bijvoorbeeld één keer per week), dit zorgt ervoor dat je gestimuleerd wordt om bezig te blijven.

Tijdsplanning
Een voorlopige planning waarin tussenresultaten staan beschreven, wanneer de voortgangsrapportage en eindrapportage plaatsvinden en waarin andere mijlpalen worden aangegeven. Wees hierin wel realistisch en zorg dat er enige speling mogelijk is in je planning.

Rapportage
Beschrijving van de vorm waarin wordt gerapporteerd. Vaak wordt hier dus een schriftelijk eindverslag en een afstudeervoordracht verwacht.

Aanwezigheid
Wanneer wordt er aan het project gewerkt en welke andere activiteiten kunnen voorkomen? Denk hierbij aan vakanties, colleges, practica en werkverplichtingen.

Dit document moet vaak eerst getekend worden door zowel begeleider als student voordat er met het daadwerkelijke project kan worden begonnen. Omdat hiermee de fundamenten van een project worden gelegd is het dus belangrijk om hier genoeg tijd aan te besteden zodat een goede start kunt maken. Een goed begin is immers het halve werk.