Moongro

Deze vacature is verstreken

Soorten stage

Stages zijn ervoor bedoeld om je inzicht te geven in het werken binnen een organisatie. Dit geeft een beeld van de eventuele beroepskeuze en helpt met contacten leggen. Een stage gaat altijd gepaard met een stageopdracht. Dit kan een onderzoek zijn of het daadwerkelijk uitvoeren van een project.

Er zijn verschillende soorten stages. Deze sluiten allemaal aan op verschillende opleidingniveaus en hebben hun eigen kenmerken.

  • Snuffelstage: deze komt vooral voor in het MBO of HBO en laat de student gedurende 2 tot 9 weken al aan het begin van de studie kennis maken met verschillende functies. Daarnaast wordt er training gegeven in sociale vaardigheden.
  • Meeloopstage: MBO,HBO en steeds meer de universiteit laten de studenten vaak in het 3e of 4e jaar deze ervaringsstage volgen. Gedurende deze stageperiode wordt er van de student verwacht de opgedane kennis in praktijk te brengen. Dit helpt de afstudeerrichting te bepalen.
  • Maatschappelijke stage: dit is een stage waarbij de student vrijwilligersactiviteiten uitvoert en zo kennis maakt met de kenmerken van de samenleving en de maatschappij.
  • Afstudeerstage: dit kan een afstudeeropdracht of afstudeeronderzoek bevatten. Bij een afstudeeropdracht wordt er een praktijkgerichte opdracht uitgevoerd bij een organisatie. Dit is meestal op HBO niveau. Bij een afstudeeronderzoek voert de student een onderzoeksopdracht uit en schrijft hier de scriptie over.