Laatste Artikelen: | Scriptie.nl
Moongro

Laatste Artikelen:

Laatste Artikelen:

Hoe schrijf je een nawoord?

Na de conclusie en aanbevelingen komt het nawoord (epiloog). Hierin vertel je wat je hebt geleerd tijdens het maken van de scriptie en of je de vooraf bepaalde leerdoelen hebt behaald. Daarnaast kunnen er mensen bedankt worden die een bijdrage hebben geleverd aan de scriptie. Het is dus de bedoeling dat je terugkijkt op het proces die je hebt doorlopen. Zijn hier eventuele obstakels die je bent tegengekomen? Hoe verliep de samenwerking?

De inleiding van een scriptie

Je begint met het schrijven van een introductie en je vertelt de reden waarom je voor dit onderwerp hebt gekozen. De reden dat je voor het onderwerp hebt gekozen kan door een persoonlijke interesse zijn of omdat het een “hot-item” in het nieuws is (geweest).

Kwantitatieve onderzoeksresultaten formuleren

Na het uitvoeren van het kwantitatieve onderzoek, dienen de resultaten alleen nog maar te worden aangegeven. Er moet rekening worden gehouden met eerder uitgevoerde onderzoeken die je al hebt aangegeven in het theoretisch kader. De gevonden resultaten moeten namelijk geïnterpreteerd worden op een manier die past in het onderzoeksgebied: wat heb je uitgevoerd en wat is het resultaat daarvan? Daarnaast dienen de resultaten helder en neutraal geformuleerd te worden.

Bijlagen

Er is een ontzettend grote hoeveelheid aan informatie in een scriptie. Dit kan niet allemaal worden teruggevonden in de kern. De kern dient overzichtelijk en beknopt te zijn. De volledige detailinformatie komt in de bijlagen zodat het niet de hoofdlijn belemmert. De volgende zaken kunnen in de bijlagen voorkomen:

Aanbevelingen in een scriptie

Na de conclusie en discussie, volgen de aanbevelingen. Nu zal er, door middel van het onderzoek en andere deskundige adviezen, strategieën worden aanbevolen. Deze aanbevelingen zijn echter wel subjectief van aard. Daarnaast dienen er aanbevelingen gegeven te worden voor vervolgonderzoek.

Conclusie en discussie van de scriptie

In een conclusie en discussie dient er gefocust te worden op de gevonden onderzoeksresultaten en hypothesen. Komen de resultaten overeen met de hypothesen of onderzoeksvraag? Of verschillen ze juist? Nadat dit beschreven is, ga je na of er eventuele tekortkomingen zijn aan je onderzoek. Wellicht is er een factor die toch mee invloed heeft op je onderzoekseenheid dan voorgesteld.

Fasen van de onderzoeksmethode

Met de onderzoeksmethode bepaal je op welke manier de onderzoeksvraag beantwoord kan worden. Daarom is het van belang dat de hoofdvraag/onderzoeksvraag en deelvragen al geformuleerd zijn. Deze vragen kunnen verschillende onderzoeksfuncties bevatten. Deze worden weer beantwoord met verschillende onderzoeksmethoden.

Pagina's