Laatste Artikelen: | Scriptie.nl
Moongro

Laatste Artikelen:

Laatste Artikelen:

10 Essentiële tips voor iedereen die met zijn scriptie bezig is

Eén van de beste tips die we jou kunnen geven is dat het van belang is om op tijd te beginnen met je scriptie. Er is nog niemand beter geworden van het strijden tegen naderende deadlines en als gevolg daarvan broodnodige uurtjes slaap missen. Als je op tijd begint, zal dit jou een hele hoop stress schelen en uiteindelijk ook leiden tot een beter eindresultaat.

Enquêtetips voor je scriptie

Door middel van een enquête kom je achter de meningen en gedachten van een grote groep mensen. Een enquête is makkelijk te verspreiden waardoor makkelijk een groot aantal mensen wordt bereikt. Echter zijn er kanttekeningen waar rekening mee moet worden gehouden. Dit zorgt voor meer betrouwbare en representatieve informatie. De volgende punten helpen je met het maken van een goede enquête.

Het afdrukken en printen

Ook bij dit onderdeel ben je zelf weer helemaal vrij om te kiezen hoe je dit doet. De kosten zijn uiteindelijk voor jezelf. Je wil natuurlijk dat je scriptie serieus wordt genomen, dus soms kan een iets dikkere papier soort of kleur ervoor zorgen dat je scriptie er net iets beter uit komt te zien.

Beoordelingscriteria

Wanneer je het onderzoek hebt afgerond en je conclusies hebt getrokken is het tijd om deze informatie tot een duidelijk, leesbaar en helder betoog te verwerken. In welke vorm je dit doet is afhankelijk van het onderwerp dat je hebt gekozen en of je een ontwerpopdracht hebt gedaan of een onderzoek hebt uitgevoerd.

Probleemstelling scriptietips

De probleemstelling is het uitgangspunt van je onderzoek en om deze reden zeer belangrijk. De probleemstelling verwoordt het probleem of de vraag waarover je scriptie gaat. Het belangrijkste doel is om steeds te proberen om de vragen die opgenomen zijn in de probleemstelling van een helder en krachtig antwoord te voorzien.

De juiste omvang voor je scriptie

De omvang van een scriptie verschilt vaak per opleiding maar over het algemeen wordt er voor een bachelorscriptie gericht op ongeveer 25 pagina’s tekst (ongeveer 20.000 woorden)en bij een masterscriptie gericht op zo’n 35 tot 65 pagina’s tekst (tussen de 20.000 en 40.000 woorden). Dit is exclusief inhoudsopgave, titelblad etc. Ga natuurlijk bij je opleiding na of dit ook voor jou geldt. Een grotere scriptie is niet altijd beter dan een kleine scriptie.

Leerdoelen scripties

Het schrijven van een scriptie behoort vaak tot het sluitstuk van een opleiding. Het is bedoeld als een oefening en tegelijk een proeve van bekwaamheid, waarbij je een kans krijgt om de kennis en vaardigheden die je tijdens je studie hebt opgedaan in te zetten om (deels) zelfstandig een onderzoek of project op te zetten en uit te voeren. Bij een juridische WO opleiding zijn vaak de volgende leerdoelen aan te wijzen:

Beoordelingscriteria scriptie

Voor elke opleiding gelden natuurlijk specifieke eisen op het gebied van de scripties en het onderzoek maar er zijn ook een aantal algemene criteria te noemen waarop sowieso wordt beoordeeld. Gebruik deze criteria als een referentie en ga voor de zekerheid ook nog na bij je eigen opleiding over er nog eisen zijn die niet in deze lijst staan genoemd.

Pagina's