Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoe schrijf je een samenvatting?

De samenvatting is het belangrijkste deel van de scriptie. Simpelweg omdat dit het meest gelezen wordt door 90% van de lezers. Een andere term die veel gebruik wordt voor een samenvatting is ‘abstract’. Een samenvatting of abstract mag niet groter zijn dan 1 a4, anders wordt het niet meer gelezen (laat je niet teveel beïnvloeden door deze eis, omdat alle belangrijke punten er uiteindelijk wel in dienen te staan). Een samenvatting heeft 3 functies:

  • Het geeft een verdere toelichting op de titel
  • Een korte versie voor lezers met weinig tijd
  • Creëert  verwachtingen


De samenvatting bestaat uit de volgende onderdelen (let op: het moet wel een samenhangend geheel worden)

  • Waar bestaat het onderzoek uit en hoe heb je dit uitgevoerd? Vermeld de doelstelling, probleemstelling, onderzoeksvragen en eventuele hypothesen.
  • Vermeld de onderzoeksmethode en onderzoeksaanpak.
  • De belangrijkste bevindingen.
  • De uiteindelijke conclusies, aanbevelingen of suggesties.

MNG Scriptie articles