Laatste Artikelen: | Scriptie.nl
Moongro

Laatste Artikelen:

Laatste Artikelen:

Afspraken in een plan van aanpak

Een klein maar belangrijk punt in een plan van aanpak zijn de afspraken die gemaakt zijn met de scriptiebegeleider. De student dient regelmatig contact te houden met de scriptiebegeleider. Dit om feedback te krijgen op de kwaliteit van de student zodat hij/zij zichzelf heirop kunt aanpassen. Een aantal punten waar de student rekening mee moet houden zijn:

Theoretisch kader plan van aanpak

Het theoretisch kader geeft de lezer en vooral jezelf een inzicht in theorieën en modellen die je wilt gaan gebruiken. Deze helpen je met het uitvoeren van je onderzoek. Tegelijkertijd wordt er gekeken of er al overeenkomstige onderzoeken zijn uitgevoerd en wat die voor invloed zijn op jouw onderzoek. Al deze uitkomsten dienen beargumenteerd te worden.

Plan van aanpak structuur scriptie

Bij vrijwel iedere opleiding ben je verplicht een plan van aanpak te maken. Buiten het feit dat het verplicht is, heeft het plan van aanpak en grote functie voor je scriptie. Voor je scriptiebegeleider wordt het duidelijk hoe je te werk gaat. Voor jezelf kom je niet voor grote verassingen te staan en krijg je een inzicht in de taken die verricht moeten worden en de tijdsduur.

Inleiding/situatieschets plan van aanpak

Bij het schrijven van een inleiding/situatieschets voor een PVA, is het erg belangrijk dat je een duidelijk beeld geeft over het desbetreffende project (kan dus ook een scriptie zijn). Projecten ontstaan doordat bedrijven bepaalde processen willen optimaliseren of om problemen binnen het bedrijf op te lossen. Op het moment dat het bedrijf ervoor kiest om met een bepaald project te starten, is er dus een aanleiding om dat te doen. De aanleiding wordt dan opgesteld als een probleem dat opgelost moet worden.