Moongro

Deze vacature is verstreken

Inleiding onderzoeksvoorstel

Er zijn verschillende zaken van toepassing in de inleiding van een onderzoeksrapport of onderzoeksvoorstel. De doel van de inleiding is om belangstelling te creëren bij de lezers. De volgende punten moeten in de inleiding terugkomen: 

  • Achtergrond: hier introduceer je het onderwerp en geef je een korte weergave van de achtergrond.
  • Probleemschets/doelstelling: hier geef je de aanleiding voor het schrijven van de scriptie.
  • Centrale vraag: de vraag formuleren met nadere uitleg van (deelvragen) wat de vraag inhoudt.
  • Leeswijzer: beschrijving hoe de centrale vraag beantwoord gaat worden. Je vermeldt hoe de lezer de scriptie moet lezen.

Al deze punten dienen in een lopende tekst te worden geformuleerd. Het is daarom verstandig om vanaf de brede probleemstelling het onderwerp steeds meer af te bakenen naar de centrale vraag. Bepaalde punten zullen nog aangekleed moeten worden qua argumentatie zoals de centrale vraag: waarom is de centrale vraag interessant? Al met al is de inleiding er om de lezers een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten.