Overslaan en naar de inhoud gaan

Inhoud onderzoeksvoorstel scriptie

Voor dat je echt mag beginnen met het schrijven van je scriptie moet je een scriptie onderzoeksvoorstel inleveren bij je opleiding. Je kunt een onderzoeksvoorstel ook zien als een plan van aanpak voor je scriptie. In dit voorstel moet je namelijk vermelden welk probleem je wilt onderzoeken en waarom dit een probleem is volgens jou.

Het voordeel van het schrijven van een scriptievoorstel is dat je van te voren al onderzoek hebt gedaan naar mogelijke literatuur en bestaande modellen die voor jouw onderzoek van belang kunnen zijn. Hierdoor kan je ook een beeld krijgen over mogelijke problemen die je tijdens het onderzoek tegen kan komen. Naast het feit dat je zelf een goede start maakt voor het schrijven van je scriptie krijgt je scriptiebegeleider ook een beeld naar wat je wilt onderzoeken en hoe. Ongetwijfeld heeft jouw scriptiebegeleider veel ervaring met scripties en kan door middel van het lezen van jouw onderzoeksvoorstel advies geven. Misschien denkt jouw scriptiebegeleider wel niet dat het onderzoek haalbaar is of vindt hij dat er te weinig literatuur beschikbaar is voor jouw onderwerp. Dit zijn kritieke punten die de doorslag kunnen geven of jij wel niet je onderzoek mag houden. Deze punten bespreek je ook liever van te voren dan dat je achteraf een onvoldoende krijgt door dat er te weinig informatie voor een goed onderzoek beschikbaar is.

De volgende punten moet je in je onderzoeksvoorstel verwerken:

 • De titel. 
  Maak de titel van je scriptie of in dit geval van je onderzoeksvoorstel van je scriptie uitnodigend en boeiend. Zodat de lezer weet waar die aan begint en het ook wilt lezen.
 • De achtergrond.
  Waarom heb je gekozen voor dit onderwerp en waarom denk jij dat jouw onderzoek toegevoegde waarde zal hebben in de toekomst. Deze vragen moet je onderbouwen met de literatuur en modellen die je al gelezen en gevonden hebt.
 • De probleemstelling en het doel van je scriptie onderzoek.
  Wat ga je onderzoeken en waarom is dat een probleem. Dit moet uiteraard aansluiten op de achtergrond van je onderzoek. Ook moet je vermelden wat het doel is van je onderzoek. Het doel kan natuurlijk ook commercieel zijn als jij bijvoorbeeld een onderzoek voor een bedrijf doet.
 • Hoe ga je het onderzoek aanpakken? 
  Voor welke onderzoeksmethode heb je gekozen? Dit moet natuurlijk aansluiten op je probleemstelling en de doelen die je gesteld hebt. Beschrijf hier bij of je een kwalitatief of kwantitatief onderzoek gaat houden en waarom? Daarbij is het ook van belang om te vermelden of je enquêtes, interviews of een observatie gaat uitvoeren bij jouw onderzoeksdoelgroep. 
 • Benodigde middelen. 
  Welke middelen verwacht je nodig te hebben om jouw onderzoek succesvol af te ronden? Onder middelen vallen ook de financiële kosten zoals reis- of informatiekosten.
 • Globaal werkplan/ planning.
  Hoe lang heb je de tijd voor je scriptie? Of hoelang wil je zelf de tijd nemen voor je scriptie? Maak hiervoor een duidelijke werkplanning. Dit geeft je inzicht in wat er allemaal gedaan moet worden en houdt je scherp.
 • Overzicht van de literatuur. 
  Maak in je onderzoeksvoorstel ook al een bronnen lijst met welke literatuur je al gelezen hebt.

 

 

MNG Scriptie articles