Moongro

Deze vacature is verstreken

Het formuleren van de centrale vraag

Nadat het onderwerp voor de scriptie bedacht is,  vormt zich een probleem. Op deze probleemstelling zal een onderzoeksvraag of centrale vraag geformuleerd moeten worden.  De centrale vraag bevat een aantal voorwaarden. Hier draait echter de hele scriptie om. 

  • Laat duidelijk zien wat de functie van de vraag is: klik hier voor de verschillende onderzoeksfuncties.
  • Een centrale vraag is afgebakend: probeer in te zoomen op het onderwerp. Wanneer je de centrale vraag te breed formuleert, krijg je geen specifieke oplossing voor het probleem.
  • Blijf neutraal: vermeld wat je gaat onderzoeken en dat de effecten onderzocht gaan worden.
  • Vermeld geen deelvragen in de centrale vraag: deze bestaat alleen uit een hoofdvraag.
  • Geef een korte toelichting op de centrale vraag.