Moongro

Deze vacature is verstreken

Deelvragen formuleren

Na het formuleren van de onderzoeksvraag volgen de deelvragen. De deelvragen worden opgesteld vanuit de onderzoeksvraag. Door middel van meerdere deelvragen wordt er een antwoord gegeven op de onderzoeksvraag. 

Eisen aan de deelvragen

  • Deelvragen ondersteunen de hoofdvraag.
  • Er zijn meestal 5-7 deelvragen.
  • De volgorde moet overzichtelijk gekozen zijn.
  • Deelvragen zijn veel uitgebreider dan de hoofdvraag maar duidelijk afgebakend.

 

Vaak dienen de onderwerpen uit de onderzoeksvraag eerst gespecificeerd te worden in de deelvragen. Met deze specificaties kan een alomvattende deelvraag beantwoord worden. Een klein voorbeeld:

Is het mogelijk om in deze economische omstandigheden de marketingdoelstellingen te behalen?

Specifiërende deelvragen zijn hierbij:

Hoe zijn de economische omstandigheden?
Wat zijn de marketingdoelstellingen?

Alomvattende doelstellingen zijn hierbij:

Wat is het effect van de economische omstandigheden op de marketingdoelstellingen?

Het is dus van belang dat alle deelvragen volledig beantwoord worden om uiteindelijk de onderzoeksvraag te beantwoorden. De belangrijkste deelvraag krijgt wel de meeste aandacht.