Laatste Artikelen: | Scriptie.nl
Moongro

Laatste Artikelen:

Laatste Artikelen:

Inhoud onderzoeksvoorstel scriptie

Voor dat je echt mag beginnen met het schrijven van je scriptie moet je een scriptie onderzoeksvoorstel inleveren bij je opleiding. Je kan een onderzoeksvoorstel ook zien als een plan van aanpak voor je scriptie. In dit voorstel moet je namelijk vermelden welk probleem je wilt onderzoeken en waarom dit een probleem is volgens jou.

Deelvragen formuleren

Na het formuleren van de onderzoeksvraag volgen de deelvragen. De deelvragen worden opgesteld vanuit de onderzoeksvraag. Door middel van meerdere deelvragen wordt er een antwoord gegeven op de onderzoeksvraag.

Probleemstelling scriptie

Als je uiteindelijk een onderwerp hebt gevonden dan is het de bedoeling dat je een probleemstelling formuleert. Vanuit een onderwerp zijn natuurlijk verschillende probleemstellingen te bedenken, dus je kan met een onderwerp natuurlijk verschillende kanten op. Doe voordat je de probleemstelling formuleert een literatuurstudie en een globaal bronnenonderzoek. Dit heeft twee voordelen: het eerste voordeel hiervan is dat je ideeën krijgt over de richting waar je op wil met je onderzoek en of je onderzoek wel haalbaar is.