Laatste Artikelen: | Scriptie.nl
Moongro

Laatste Artikelen:

Laatste Artikelen:

Inhoud onderzoeksvoorstel scriptie

Voor dat je echt mag beginnen met het schrijven van je scriptie moet je een scriptie onderzoeksvoorstel inleveren bij je opleiding. Je kan een onderzoeksvoorstel ook zien als een plan van aanpak voor je scriptie. In dit voorstel moet je namelijk vermelden welk probleem je wilt onderzoeken en waarom dit een probleem is volgens jou.

Deelvragen formuleren

Na het formuleren van de onderzoeksvraag volgen de deelvragen. De deelvragen worden opgesteld vanuit de onderzoeksvraag. Door middel van meerdere deelvragen wordt er een antwoord gegeven op de onderzoeksvraag.

Kwantitatieve onderzoeksmethode: experimenteel onderzoek

Bij deze vorm van onderzoek wordt vaak een experiment opgezet om een bepaalde hypothese te testen. Hierbij is sprake van een effectmeting, je meet hierbij het effect van X op Y, dit wordt dan een causaal verband genoemd. Ook wordt over het algemeen gebruik gemaakt van een experimentele situatie, op deze manier kun je de controle over de situatie houden. Bij experimenteel onderzoek wordt niet gesproken over respondenten maar over proefpersonen.

Pagina's