Overslaan en naar de inhoud gaan
Hoe schrijf je een nawoord?

Hoe schrijf je een nawoord?

Na de conclusie en aanbevelingen komt het nawoord (epiloog). Hierin vertel je wat je hebt geleerd tijdens het maken van de scriptie en of je de vooraf bepaalde leerdoelen hebt behaald. Daarnaast kunnen er mensen bedankt worden die een bijdrage hebben geleverd aan de scriptie. Het is dus de bedoeling dat je terugkijkt op het proces die je hebt doorlopen. Zijn hier eventuele obstakels die je bent tegengekomen? Hoe verliep de samenwerking?

Een belangrijke kanttekening van het nawoord is dat het niet over het onderwerp van de scriptie gaat. Het zegt alleen iets over het persoonlijke proces dat de auteur doorlopen heeft tijdens het schrijven.

De relevantie van het nawoord wordt vaak onderschat. Het nawoord is bedoeld voor de scriptiebeoordelaars om af te kunnen lezen wat de auteur geleerd heeft en hoe hij/zij zichzelf ontwikkeld heeft. Een paar zinnen zijn dus niet genoeg.

De volgende stappen kunnen je helpen bij het maken van het nawoord:

  • Wat heb je geleerd?
  • Wat waren je leerdoelen? En zijn die behaald?
  • Wie hebben je geholpen bij het schrijven de scriptie?

MNG Scriptie articles