Moongro

Deze vacature is verstreken

SWOT-analyse

De SWOT-analyse gebruik je als onderneming om de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen van een onderneming/bedrijf te analyseren. In het Engels staat SWOT voor:

 • S      Strengths
 • W     Weaknesses
 • O      Oppertunities
 • T      Threats

 

Met de SWOT-analyse is het de bedoeling dat je een realistisch beeld van de markt krijgt. Zowel over de sterktes en zwaktes van je eigen onderneming als de kansen en bedreigingen die er in de markt spelen. Van de uitkomst van de SWOT-analyse maak je vervolgens concrete doelstellingen. Deze moeten natuurlijk SMART omschreven worden.

Een aantal voorbeelden voor u:

Sterktes

 • Het marktaandeel dat de onderneming bezit;
 • Loyaliteit van de klant ten opzichte van de onderneming;
 • De naamsbekendheid van de onderneming;
 • Het personeel dat in dienst is van de onderneming;
 • Kennis over uw dienst of product;
 • De middelen die de onderneming gebruikt

 

Zwaktes

 • Het imago dat de onderneming heeft;
 • De kosten die de productie of de dienst met zich mee brengen;
 • Weinig winst;
 • Het marktaandeel van de concurrent(en);
 • De middelen van de concurrent(en);
 • De kennis die de concurrent(en) beschikken

 

Kansen

 • De behoefte van de klant verandert;
 • De doelgroep gaat groter worden;
 • Politieke veranderingen zoals belastingen, btw of samenwerkingsverbanden met het buitenland;
 • De concurrent verkeert in zwaar weer;
 • Nieuwe technologieën of middelen zijn er ontstaan

 

Bedreigingen

 • De markt is aantrekkelijk geworden voor nieuwe toetreders;
 • De concurrentie heeft zijn producten verbeterd;
 • Er zijn substituten op de markt gekomen;
 • De economie is in slechte staat;
 • Politieke veranderingen zoals belastingen, btw of samenwerkingsverbanden met het buitenland

 

De uitkomsten van de SWOT-analyse gaat pas echt interessant worden voor een onderneming als de uitkomsten geconfronteerd worden met elkaar.

Dan spreken wij over een confrontatiematrix