Moongro

Deze vacature is verstreken

Het 7’s model

Het 7’s model is oorspronkelijk bedacht door medewerkers van McKinsey. Het is bedacht om de kwaliteit/prestatie te meten van de organisatie. Uiteindelijk heeft elke S (Strategie, Shared-Values, Staff, Style, Structuur, Systemen en Skills) invloed op het presteren van de onderneming

 

7S model

Strategy
Wat is de missie, de visie en het doel van de onderneming? De strategie van een onderneming gaat over de manier waarom een onderneming opereert in de markt en wat zij willen bereiken. Daarnaast moet er ook gekeken worden naar de omgevingsfactoren in de markt zoals concurrenten en belanghebbenden.

Shared Values
De shared values gaan over de cultuur van het bedrijf? Welke normen en waarden hebben zij en hoe laten ze dit zien aan de buitenwereld. Ook is het interessant om te weten hoe de hiërarchie van het bedrijf is, dit kan je uitzoeken via het cultuurtypologie model. En hoe functioneren de werknemers, zijn ze loyaal en tonen zij initiatief of juist niet?

Staff
Wat voor werknemers heeft het bedrijf? Is hier een patroon in te vinden qua leeftijd, opleidingsniveau, allochtoon of autochtoon. Is er een mogelijkheid tot trainingen en/of opleidingen. Worden de werknemers gemotiveerd om harder te werken. Zijn ze stressbestendig, creatief en flexibel? Zijn allemaal vragen waarmee je de kenmerken van het personeel kan benoemen. Ook is het interessant om te weten wat volgens de directie het ideale profiel is van een werknemer.

Style
Wat is de managementstijl van de organisatie? Hoe wordt er leiding gegeven door de verschillende managers? Kijk hier voor naar de het model over leiderschapsstijl van Hersey. Is het mogelijk voor een “gewone” werknemer om bij de directie naar binnen te stappen.

Structure
Om de structuur van een organisatie uit te zoeken is het van belang om te kijken naar de hiërarchische niveaus, je kan hierbij kijken naar de organisatievormen van Mintzberg. Maar ook is het van belang om een organigram te maken over de structuur van de organisatie.

Systems
Hoe zijn de bedrijfsprocessen en informatie stromen geregeld binnen in de organisatie? Hierbij moet je alle systemen beschrijven die je kan bedenken. Dit kan ook de vergaderingsstructuur of het systeem zijn waar mee klachten worden afgehandeld of de interne communicatie via ICT.

Skills
Door de informatie die je hiervoor hebt verzameld kan je een conclusie gaan maken. Waar is het bedrijf nu echt goed in. Hierbij kan je ook de sterktes en zwaktes van de organisatie benoemen. Bij dit onderdeel kan je ook de USP beschrijven, waarmee onderscheidt de organisatie zich van de concurrent.