Overslaan en naar de inhoud gaan

Onderzoeksmethode plan van aanpak

Om een goede uitslag te hebben van je onderzoek moet je zorgen dat alle vragen die je in je probleemanalyse hebt opgesteld beantwoord zullen worden. Geef dus bij alle deelvragen aan hoe je ze gaat onderzoeken/beantwoorden, dit kan primair en secundair.

Bij secundair is het belangrijk dat je laat zien hoe je het onderzoek gaat indelen, zoals hoe je de bronnen gaat zoeken en waar je ze op gaat selecteren. Veldonderzoek (primair) wordt bijna altijd gedaan binnen een onderzoek, het is belangrijk om te beschrijven of het hier dan niet om vooronderzoek gaat. Natuurlijk wil je dat je onderzoek betrouwbaar is en dus waarde heeft. Dit moet ook gecontroleerd worden, geef dus aan hoe je dat gaat doen.

Nogmaals...

  • Geef per deelvraag aan hoe je die wilt onderzoeken/beantwoorden
  • Maak een duidelijk verschil tussen primair en secundair
  • Welk veldonderzoek zou er toegepast worden
  • Geef de betrouwbaarheid weer

MNG Scriptie articles