Overslaan en naar de inhoud gaan

Kwantitatieve onderzoeksmethode: face-to-face onderzoek

Bij een face-to-face onderzoek nemen enquêteurs een vragenlijst af bij respondenten. De naam zegt het al: ze zitten tegenover elkaar en de enquêteur vraagt alles wat op de vragenlijst staat aan de respondent.

De methode
Het is een persoonlijk gesprek waarbij in tegenstelling tot een diepte-interview, hier strikt aan de vragenlijst wordt gehouden.

Er zijn verschillende vormen van face-to-face onderzoek
• Passantenonderzoek: hier wordt aan langslopende mensen gevraagd of zij willen helpen met het onderzoek.
• Huis-aan-huis onderzoek: de enquêteurs gaan in een bepaalde wijk langs huizen.
• Evenementenonderzoek: hier wordt de beleving van het evenement in kaart gebracht.

Voordelen van een face-to-face onderzoek
• De enquêteur kan in tegenstelling tot een schriftelijk onderzoek, hier wel inspringen wanneer de respondent de vragenlijst niet begrijpt.

Nadelen van een face-to-face onderzoek
• Sociaal wenselijke antwoorden
• Kost veel geld
• De enquêteur kan de respondent beïnvloeden

MNG Scriptie articles