Overslaan en naar de inhoud gaan

Kwantitatieve onderzoeksmethode: survey-onderzoek

Een survey-onderzoek is een onderzoek waarbij aan een aantal mensen vragen worden gesteld. Andere benamingen voor survey-onderzoek zijn: enquête-onderzoek, opinie-onderzoek, peiling en poll. Hierbij worden verschillende kenmerken ondervraagd. Zo wordt het mogelijk om al deze kenmerken te weergeven.

In tegenstelling tot een kwalitatief onderzoek gaat het hier niet om de kenmerken van een individueel maar van de hele populatie.

Een steekproef

Het is niet reeël om de totale populatie te ondervragen. Daarom wordt er gebruik gemaakt van een steekproef. Dit is kort gezegd een minder grote groep die de populatie vertegenwoordigd. De steekproef moet daarentegen wel op wetenschappelijke verantwoordelijke wijze getrokken worden:


• De betrokkenen voor de steekproef dienen geselecteerd te worden met een lotingsmechanisme (kanssteekproef)
• De kans om in de steekproef te komen dient gelijk te zijn voor iedereen (aselecte steekproef).

Verschillende surveytypen

• Schriftelijke enquête
• Telefonische enquête
• Face-to-face enquêtes
• Internetenquêtes
• Panelenquête

MNG Scriptie articles