Overslaan en naar de inhoud gaan

Kwantitatieve onderzoeksmethode: experimenteel onderzoek

Bij deze vorm van onderzoek wordt vaak een experiment opgezet om een bepaalde hypothese te testen. Hierbij is sprake van een effectmeting, je meet hierbij het effect van X op Y, dit wordt dan een causaal verband genoemd. Ook wordt over het algemeen gebruik gemaakt van een experimentele situatie, op deze manier kun je de controle over de situatie houden. Bij experimenteel onderzoek wordt niet gesproken over respondenten maar over proefpersonen.

Je verzamelt verschillende gegevens bij een experimenteel onderzoek


• Causaal verband: Stel de onafhankelijke en afhankelijke variabele op.
• Interne validiteit: de mate waarin de conclusies daadwerkelijk juist zijn.
• Randomisatie: de kenmerken van de proefpersonen
• Controlegroep: door middel van een controlegroep wordt er gecontroleerd of er geen sprake is van storende factoren.
• Dubbelblind: zowel de afnemer van het experiment als de proefpersonen moeten beide niets afweten van het experiment.

Er zijn verschillende typen experimenteel onderzoek

• Begin van het experiment een nameting of voormeting
• Nameting na afloop
• Nameting door gebruik van controlegroep
• Quasi-experiment: gebruik maken van een dagelijkse situatie

MNG Scriptie articles