Overslaan en naar de inhoud gaan

Inleiding/situatieschets plan van aanpak

Bij het schrijven van een inleiding/situatieschets voor een PVA, is het erg belangrijk dat je een duidelijk beeld geeft over het desbetreffende project (kan dus ook een scriptie zijn). Projecten ontstaan doordat bedrijven bepaalde processen willen optimaliseren of om problemen binnen het bedrijf op te lossen. Op het moment dat het bedrijf ervoor kiest om met een bepaald project te starten, is er dus een aanleiding om dat te doen. De aanleiding wordt dan opgesteld als een probleem dat opgelost moet worden.

De volgende punten zijn belangrijk om in je inleiding/situatieschets verwoord te hebben:

  • Beschrijf de organisatie/afdeling waarbinnen je het project uirvoert.
  • Beschrijf duidelijk de aanleiding van het probleem en een duidelijke probleemstelling.
  • formulier de onderzoeksvraag.
  • Wat is je informatiebehoefte (voorlopige doelstelling).
  • Aangeven met welke informatie je het doel wilt bereiken (deelvragen)

MNG Scriptie articles