Moongro

Deze vacature is verstreken

Een diepere kijk op de inleiding

Hoewel de opbouw van elke scriptie per instelling verschillend is, zullen bij elke scriptie de eerste hoofdstukken hetzelfde zijn, namelijk: ‘voorwoord, samenvatting, inhoudsopgave en de inleiding’.

De inleiding van een scriptie bestaat uit verschillende kopjes. Als eerst wordt er de aanleiding geschreven. In de aanleiding moet ervoor gezorgd worden dat het probleem duidelijk naar voren komt. Onderwerpen als de achtergrond van het onderzoek, wat er onwenselijk is aan de situatie en hoe dit veranderd moet worden, hoeveel tijd en budget er beschikbaar is en welke informatie er uit het onderzoek gehaald moet worden. 

Na de aanleiding van het onderzoek volgt de onderzoeksvraag. Dit is de hoofdvraag van het onderzoek en in de gehele scriptie wordt naar het antwoord van deze onderzoeksvraag toegewerkt. In het volgende kopje worden de deelvragen benoemd waarop antwoord gegeven gaat worden in het onderzoek.

Achtereenvolgend de benoeming van de hoofdvraag en deelvragen zal het onderzoek globaal besproken gaan worden. Hierin wordt er beknopt beschreven hoe er aan informatie gekomen wordt voor de beantwoording van de hoofd- en deelvragen. Denk hierbij aan desk- of fieldresearch en kwalitatief of kwantitatief onderzoek.

Als laatst wordt ook nog de leeswijzer toegevoegd aan de inleiding. Hierin wordt beknopt verteld hoe het rapport is opgebouwd en is er een relevante verantwoording voor het onderzoek en onderwerp.