Moongro

Deze vacature is verstreken

De inleiding van een scriptie

 • Aanleiding: vertel de reden waarom je voor dit onderwerp hebt gekozen. De reden dat je voor het onderwerp hebt gekozen kan door een persoonlijke interesse zijn of omdat het een “hot-item” in het nieuws is (geweest).

 

 • Onderzoeksafbakening: hoe zag je onderzoeksterrein er uit? Heb je voor een bepaalde invalshoek gekozen of juist niet? Wat was een belangrijke bron voor jou en welke heb je links van je laten liggen?

 

 • Relevantie van je onderzoek: wat is het praktische nut van je onderzoek? 

 

 • Wetenschappelijk gerelateerde onderzoeken: welke personen hebben nog meer over dit onderwerp een onderzoek gehouden? Welke bevindingen zijn er door jouw voorganger gedaan en wat heeft dit opgeleverd? Welke ideeën zijn er al over jouw onderwerp? Ook moet je vermelden hoe er nu in het heden of vroeger in het verleden over dit onderwerp gedacht is of wordt, is dat veranderd?

 

 • Probleem- en doelstelling / onderzoeksvragen: omschrijf duidelijk het probleem van het onderzoek en hoe deze opgelost dient te worden.

 

 • Onderzoeksopzet: hiervoor moet je beschrijven welke instrumenten je gebruikt om de theorie te toetsen en je onderzoeksvraag te beantwoorden.

 

 • Leeswijzer: als laatste beschrijf je de structuur van je scriptie, zorg voor een goede verantwoording van je onderwerp en onderzoek.

 

Samengevat moeten de drie volgende onderwerpen terug komen in de inleiding van je scriptie die je aan het schrijven bent:

 1. Een inleiding over het onderwerp:
  De introductie en de reden waarom je voor dit onderwerp gekozen hebt.
 2. Afbakening van je onderwerp:
  Wat is je onderzoeksvraag en welke instrumenten gebruik je om deze te beantwoorden. 
 3. De structuur van je scriptie:
  Vertel hier hoe je scriptie in elkaar zit en geef je verantwoording over het onderwerp en het onderzoek.