Moongro

Deze vacature is verstreken

Nederlandse taal vanaf het hoger onderwijs

De Nederlandse taal blijkt een van de grootste struikel objecten te zijn binnen een verslag. Studenten overschatten vaak hun eigen kunnen op het gebied van spelling en grammatica. Ook controleren veel studenten niet de tekst die ze zelf geschreven hebben, want het wordt toch nog door een ander gecontroleerd denken ze dan. Maar als je zelf de tekst leest/analyseert haal je de helft van de gemaakte fouten er zelf al uit, wat ook nog eens een goed leermoment is.

De structuur van een tekst wordt toch wel het meest onderschat. Het is namelijk voor de lezer erg belangrijk dat de tekst goed leesbaar is maar ook goed te begrijpen is. Om de tekst goed leesbaar en begrijpelijk te maken is een goede en variërende woordenschat nodig. Het is dus voor studenten erg belangrijk dat dit op een goed niveau is om zo problemen met betrekking op de Nederlandse taal te voorkomen.

Er zijn veel verschillende oorzaken te bekennen aan het slecht opstellen van de Nederlandse taal. Zo heeft er namelijk een extreme groei plaats gevonden binnen het aantal student op hoger onderwijs niveau. Ook spelen verschillende taalachtergronden een rol. Dit kan te maken hebben met buitenlandse vooropleidingen of gewoon andere nationaliteiten.

Voor een goede Nederlandse verslaglegging is het dus erg belangrijk dat je er de tijd voor neemt en je eigen werk altijd controleert, ook al is het door een ander gecontroleerd. Een dubbel check is nooit verkeerd!