Laatste Artikelen: | Scriptie.nl
Moongro

Laatste Artikelen:

Laatste Artikelen:

Conclusie en discussie van de scriptie

In een conclusie en discussie dient er gefocust te worden op de gevonden onderzoeksresultaten en hypothesen. Komen de resultaten overeen met de hypothesen of onderzoeksvraag? Of verschillen ze juist? Nadat dit beschreven is, ga je na of er eventuele tekortkomingen zijn aan je onderzoek. Wellicht is er een factor die toch mee invloed heeft op je onderzoekseenheid dan voorgesteld.

Conclusies scriptie

Nadat je door middel van één (of meerdere) van de onderzoeksmethoden de gegevens hebt binnen gehaald zal je de resultaten uiteindelijk moeten analyseren en betrekken op de probleemstelling en de gebruikte theorieën. Dit doe je door de vragen die je in je probleemstelling hebt gesteld helder en duidelijk te beantwoorden. Wanneer je hypothesen hebt gesteld dan dien je aan te geven in hoeverre deze worden bevestigd of weerlegd. De resultaten van deze fase vormen dan de uiteindelijke conclusies van je onderzoek. Vaak wordt er ook nog ingegaan op de volgende vragen: