Moongro

Deze vacature is verstreken

Bijlagen

Er is een ontzettend grote hoeveelheid aan informatie in een scriptie. Dit kan niet allemaal worden teruggevonden in de kern. De kern dient overzichtelijk en beknopt te zijn. De volledige detailinformatie komt in de bijlagen zodat het niet de hoofdlijn belemmert. De volgende zaken kunnen in de bijlagen voorkomen:

  • Uitwerkingen van onderzoeken en enquêtes
  • Tabellen en figuren
  • Kopieën van brieven, formulieren
  • Illustraties


De kern van de scriptie moet ook zonder de bijlagen te lezen zijn. Wel dient er een verwijzing in te staan naar de bijlagen. De kern bevat minimaal een keer een verwijzing naar de elke bijlage. 

Bijlagen in de inhoudsopgave
Elke bijlage begint op een nieuwe pagina. De paginanummering loopt door zodat het snel is terug te vinden. De bijlage wordt met een Romeins cijfer aangegeven met daarachter de titel van de bijlage.