Overslaan en naar de inhoud gaan

Aanbevelingen in een scriptie

Na de conclusie en discussie, volgen de aanbevelingen. Nu zal er, door middel van het onderzoek en andere deskundige adviezen, strategieën worden aanbevolen. Deze aanbevelingen zijn echter wel subjectief van aard. Daarnaast dienen er aanbevelingen gegeven te worden voor vervolgonderzoek.


Het onderzoek voor de scriptie draait eigenlijk maar op een ding: het oplossen van de probleemstelling. Deze zal opgelost moeten worden en deze oplossingen oftewel aanbevelingen komen in dit hoofdstuk. De beste aanbeveling is de oplossing op de probleemstelling en voorkomt wellicht toekomstige problemen. Deze beste oplossing dient ook in de conclusie te staan.

Goede aanbevelingen bestaan uit:
• In de actieve vorm geformuleerd om het desbetreffende bedrijf daadwerkelijk de aanbeveling te laten uitvoeren.
• Gericht op het desbetreffende bedrijf (het liefst op een afdeling).
• Zijn specifiek goed verifieerbaar (geen gebruik van vage termen).
• Realistisch: goed beargumenteerd.
• Passen bij het doel van de desbetreffende organisatie

Een professionele aanbeveling
Om de aanbeveling goed in kaart te brengen, wordt het gebruik tabellen aanbevolen. Dit geeft een overzichtelijke weergave van alle mogelijke situaties. Denk hierbij aan cijfers of juist de voor-en nadelen van de verschillende aanbevelingen. Waar wel opgelet moet worden, is om geen enorme hoeveelheid informatie in de tabel te zetten. Dit trekt de aandacht teveel en kan onoverzichtelijk overkomen.

MNG Scriptie articles