UvA-scriptieprijs | Scriptie.nl
Moongro

Deze vacature is verstreken

Werken bij Uva Alumni

Branche
Government / Education / Research
Hoofdkantoor Holland
Amsterdam

Uva Alumni: UvA-scriptieprijs

Datum Doorlopend
Richting
Accounting
Communicatie
Consulting
Finance
HR
IT
Juridisch
Management
Marketing
Sales
Supply Chain
...
>> Alles bekijken
1st prize
€3 000
2nd prize
€2 000
3rd prize
€1 000
Locatie
Location: 
Amsterdam
10-03-2016
Deadline
Verstreken

Introductie

Voor beoordeling door de jury komen in aanmerking afstudeerscripties op grond waarvan de inzender een doctoraal‐ of masterdiploma heeft behaald aan de Universiteit van Amsterdam. Inzendingen worden beoordeeld op wetenschappelijke kwaliteit en originaliteit. De jury wordt benoemd door het College van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam op voordracht van de directeur Alumnirelaties en Universiteitsfonds. De jury bestaat uit ten minste vijf hoogleraren uit de verschillende disciplines. De eerste prijs bedraagt € 3.000 (drieduizend euro), de tweede prijs € 2.000 (tweeduizend euro), en de derde prijs € 1.000 (duizend euro).

Lees meer

Voorwaarden

De inzending moet vergezeld gaan van de volgende bijlagen in Word, PDF of als doorgestuurde e‐mail (samenvatting en aanbevelingsbrieven):
1. een door een bevoegde examinator ondertekend bewijs van het cijfer waarmee de scriptie is beoordeeld, resp. een door de onderwijsbalie ondertekende uitdraai van SIS of kopie cijferlijstbijgeleverd bij diploma;  
2. een bewijs waaruit (de datum van) afstuderen blijkt (bv. kopie diploma, ondertekende uitdraai van SIS waaruit afstuderen blijkt);
3. een samenvatting van maximaal 2 pagina’s A4 in de Nederlandse of Engelse taal (minimaal centrale vraag, gebruikte onderzoeksmethodiek en onderzoeksresultaat), ondertekend door de eerste scriptiebegeleider voor akkoord. NB: om publicitaire redenen dient de samenvatting bijvoorkeur gesteld te zijn in het Nederlands en begrijpelijk te zijn voor lezers buiten het vakgebied;  
4. twee aanbevelingsbrieven van deskundigen, van wie één geen scriptiebegeleider is; in de aanbevelingsbrieven moet zijn gemotiveerd waarom de scriptie bij uitstek aan de criteria van wetenschappelijkheid en originaliteit voldoet;  
5. een curriculum vitae van maximaal twee pagina’s.

De scriptie moet vergezeld gaan van de volgende gegevens:
1) naam, adres, telefoonnummer(s), e‐mailadres, geboortedatum van auteur;
2) naam van de opleiding, titel van de scriptie, aantal EC en afstudeerdatum;
3) namen, titulatuur en e‐mailadressen van scriptiebegeleiders en auteur(s) van de aanbevelingsbrieven.

Lees meer

Inzending

De scriptie dient tezamen met alle bijlagen (zie 2.5) digitaal gestuurd te worden naar scriptieprijs‐alumni@uva.nl (zoveel mogelijk in één e‐mail).
In plaats daarvan kunnen de stukken op een usb‐stick of cd‐rom opgestuurd worden naar het volgende adres:
  
UvA Bureau Alumnirelaties en Universiteitsfonds
T.a.v.: Jury UvA‐scriptieprijzen / Caroline van der Heide
Postbus 94325
1090 GH Amsterdam
tel: 020‐525 3500
Of worden afgeleverd (maandag t/m vrijdag, 8.30‐17.00 uur):
Secretariaat Alumnirelaties en Universiteitsfonds, Spui 21 (Maagdenhuis), Amsterdam.  
Niet‐digitale inzendingen kunnen niet in behandeling genomen worden.

Lees meer

Scriptie Matchmaker Totaal prijzengeld €4.000

Scriptie Matchmaker

In Nederland zijn er vele geldprijzen te winnen met je scriptie. Meer dan €100.000 euro per jaar!!

Door het invoeren van enige gegevens in onze scriptie-prijs-matchmaker ontdek je binnen twee minuten voor welke scriptieprijzen jouw scriptie in aanmerking komt.

Je wordt vervolgens op de hoogte gehouden via mail in je inbox in jouw eigen dashboard. Zo weet je precies wanneer je je kan aanmelden voor een scriptieprijs die aansluit bij jouw studie en scriptie.

Veel succes!

Match nu