NOB-LOF Scriptieprijs | Scriptie.nl
Moongro

Deze vacature is verstreken

Werken bij NOB

Branche
Non-Profit
Hoofdkantoor Holland
Amsterdam

NOB: NOB-LOF Scriptieprijs

Datum 07-09-2015
Richting
Juridisch
...
>> Alles bekijken
1st prize
€2 500
Locatie
Location: 
Leiden
15-06-2015
Deadline
Verstreken

Beschrijving

In samenwerking met het Landelijk Overleg Fiscalisten (LOF) heeft de NOB in 1992 de NOB/LOF-scriptieprijs ingesteld. Het is de eerste scriptieprijs speciaal voor studenten fiscaal recht en fiscale economie.

Voor dit jaar is inzending mogelijk tot 15 juni 2015. Voorwaarde is dat de scriptie in de periode 1 april 2014 tot 15 juni 2015 is goedgekeurd. De prijsuitreiking vindt plaats op het jaarlijkse LOF-congres in september. Orde (het verenigingsblad van de NOB) en het Weekblad Fiscaal Recht publiceren een korte samenvatting van de scriptie.

Lees meer

De jury

De jury van de NOB/LOF-scriptieprijs bestaat uit 3 leden: twee hoogleraren (van wie één als voorzitter fungeert) en de voorzitter van de NOB. De jury kan zich laten adviseren door onafhankelijke deskundigen. De ingezonden scripties worden beoordeeld op hun wetenschappelijke waarde, praktische betekenis, beheersing van de stof, oorspronkelijkheid en door de jury te stellen nadere criteria. Om de onafhankelijkheid te waarborgen zijn de scripties voorafgaand aan de beoordeling ontdaan van naam en instelling van de schrijver. De jury kan ook eervolle vermeldingen toekennen.

De prijs bestaat uit een bedrag van € 2500 en een publicatie in boekvorm door Kluwer in de NOB/LOF-scriptiereeks.

Lees meer

Mee doen?

Studenten kunnen hun scriptie inzenden als deze is goedgekeurd door de begeleidende docent of hoogleraar en is gehonoreerd met een 8 of hoger. Een verklaring daarvan moet meegestuurd worden. Het onderwerp moet uiteraard betrekking hebben op het belastingrecht, maar het is geenszins noodzakelijk zich tot het Nederlandse belastingrecht te beperken. De scriptie dient in viervoud (waarvan 3 exemplaren geanonimiseerd) te worden gestuurd aan:

de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs
tav. de jury van de NOB/LOF-scriptieprijs
Postbus 2977
1000 CZ Amsterdam

Lees meer

Scriptie Matchmaker Totaal prijzengeld €4.000

Scriptie Matchmaker

In Nederland zijn er vele geldprijzen te winnen met je scriptie. Meer dan €100.000 euro per jaar!!

Door het invoeren van enige gegevens in onze scriptie-prijs-matchmaker ontdek je binnen twee minuten voor welke scriptieprijzen jouw scriptie in aanmerking komt.

Je wordt vervolgens op de hoogte gehouden via mail in je inbox in jouw eigen dashboard. Zo weet je precies wanneer je je kan aanmelden voor een scriptieprijs die aansluit bij jouw studie en scriptie.

Veel succes!

Match nu