Nederlandse Gas Industrie Prijs 2016 | Scriptie.nl
Moongro

Deze vacature is verstreken

Werken bij KVGN

Branche
Energy sector
Hoofdkantoor Holland
Haarlem
Medewerkers NL
180

KVGN: Nederlandse Gas Industrie Prijs 2016

Datum 01-03-2015
Richting
Engineering
Techniek
...
>> Alles bekijken
1st prize
€6 000
2nd prize
€4 000
3rd prize
€2 000
Locatie
Location: 
Haarlem
01-04-2016
Deadline
Verstreken

Nederlandse Gas Industrie Prijs 2016

In 2006 heeft in Nederland het 23ste Wereld Gas Congres van de International Gas Union plaatsgevonden.
Dit evenement is georganiseerd door N.V. Nederlandse Gasunie, EnergieNed, GasTerra en KVGN, vertegenwoordigd in de Stichting WGC2006. Deze Stichting heeft ter gelegenheid van voornoemd evenement in 2004 de Nederlandse Gas Industrie Prijs ingesteld. In 2006 is deze prijs voor het eerst uitgereikt. Inmiddels vindt deze twee jaarlijkse prijs plaats onder auspiciën van de KVGN, de personenvereniging van directeuren en managers in de energiebranche. De prijs beoogt jonge studenten, die veel belovend zijn te stimuleren als professional werkzaam te worden in de gasindustrie en een afstudeerscriptie te schrijven die opmerkelijk, bijzonder en innovatief is.

Voor de Nederlandse Gas Industrie Prijs 2016 dient in de afstudeerscriptie aandacht te worden besteed aan één of meer van de volgende thema’s:

  1. Bevordering van de technologische ontwikkeling, de efficiency en de klantgerichtheid van de gasindustrie.
  2. Promotie van gas als de energievorm die de transitie kan bevorderen naar een volledig duurzaam energiesysteem
  3. Het verder uitdragen van de rol van een gasindustrie, die zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt. Eén van de aspecten van deze verantwoordelijkheid is “security of supply”.
  4. De toekomstige ontwikkeling van Transport- en Distributienetten.


Om binnen de Nederlandse instellingen voor wetenschappelijk onderwijs aandacht te vragen voor bovenstaande thema’s stelt KVGN wederom zes prijzen voor afstudeerscripties ter beschikking. De afstudeerscripties moeten een probleemstelling behandelen die een duidelijke relatie heeft met (een) onderwerp(en) uit bovengenoemde thema’s.

Zij bestaan uit een oorkonde en een som geld te weten:

  • Eén eerste prijs van € 6.000
  • Twee prijzen van elk € 4.000
  • Drie prijzen van elk € 2.000


In aanmerking komen afstudeerscripties die onderdeel vormen van het afstuderen van personen die tussen
maart 2015 en 1 maart 2016 zijn afgestudeerd aan Nederlandse instellingen voor wetenschappelijk onderwijs. De scripties kunnen uitsluitend worden ingediend op voordracht van de hooglera(a)r(en) die de scriptie hebben begeleid.

Prijswinnaars dienen bereid te zijn een korte presentatie te geven tijdens het in november 2016 te houden symposium van de KVGN (www.kvgn.nl ). Voorts dienen de prijswinnaars gesteund door hun professor een publicatie te realiseren, eventueel in een landelijk of regionaal dagblad.

Beoordeling en toekenning zijn in handen gelegd van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen ( www.hollmij.nl ) . Het wordt ten zeerste gewaardeerd indien door de hoogler(a)r(en) een schriftelijke aanbeveling voor toekenning van de Prijzen worden gedaan.
Voordrachten, onderbouwd met de relevante gegevens, kunnen vertrouwelijk worden ingediend tot uiterlijk 1 april 2016 bij “Kon. Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, Prof. Dr. G. van Dijk, secretaris natuurwetenschappen, Postbus 9698, 2003 LR Haarlem”

Lees meer

Scriptie Matchmaker Totaal prijzengeld €4.000

Scriptie Matchmaker

In Nederland zijn er vele geldprijzen te winnen met je scriptie. Meer dan €100.000 euro per jaar!!

Door het invoeren van enige gegevens in onze scriptie-prijs-matchmaker ontdek je binnen twee minuten voor welke scriptieprijzen jouw scriptie in aanmerking komt.

Je wordt vervolgens op de hoogte gehouden via mail in je inbox in jouw eigen dashboard. Zo weet je precies wanneer je je kan aanmelden voor een scriptieprijs die aansluit bij jouw studie en scriptie.

Veel succes!

Match nu