Nederlandse Gas Industrie Prijs | Scriptie.nl
Moongro

Deze vacature is verstreken

Werken bij Stichting WGC2006

Stichting WGC2006: Nederlandse Gas Industrie Prijs

Datum Doorlopend
Richting
Techniek
...
>> Alles bekijken
1st prize
€6 000
2nd prize
€4 000
3rd prize
€2 000
Locatie
Location: 
Amsterdam
05-10-2014
Deadline
Verstreken

Nederlandse Gas Industrie Prijs

In 2006 heeft in Nederland het 23ste Wereld Gas Congres van de International Gas Union plaatsgevonden, georganiseerd door Nederlandse Gasunie, EnergieNed, GasTerra en KVGN, vertegenwoordigd in de Stichting WGC2006. Deze Stichting heeft ter gelegenheid van voornoemd evenement de Nederlandse Gas Industrie Prijs ingesteld, die in 2006 voor het eerst werd uitgereikt. Inmiddels vindt deze tweejaarlijkse prijs plaats onder auspiciën van de KVGN, de personenvereniging van directeuren en managers in de energiebranche. De prijs beoogt jonge, veelbelovende studenten te stimuleren als professional werkzaam te worden in de gasindustrie en een masterscriptie te schrijven die opmerkelijk, bijzonder en innovatief is.

Lees meer

Voorwaarden

Voor de Nederlandse Gas Industrie Prijs dient in de masterscriptie aandacht te worden besteed aan één of meer van de volgende thema’s:

I. Bevordering van de technologische ontwikkeling, de efficiency en de klantgerichtheid van de gasindustrie.
II. Promotie van gas als de energievorm die de transitie kan bevorderen naar een volledig duurzaam energiesysteem.
III. Het verder uitdragen van de rol van een gasindustrie, die zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt. Eén van de aspecten van deze verantwoordelijkheid is security of supply.
IV. De toekomstige ontwikkeling van Transport- en Distributienetten.

In aanmerking komen masterscripties die onderdeel vormen van het afstuderen van personen aan een Nederlandse instelling voor wetenschappelijk onderwijs. De scripties kunnen uitsluitend worden ingediend op voordracht van de hoogler(a)ar(en) die de scriptie hebben begeleid.

Een voordracht dient te bevatten:
- De volledige persoonsgegevens van de voor te dragen persoon (incl. geboortedatum, e-mailadres en telefoonnummer).
- De naam van de universiteit, de afstudeerdiscipline en de datum van afstuderen.
- Een cijferlijst m.b.t. de masterstudie.
- De vermelding van het thema -zie hierboven- waarvoor de aanbeveling geldt.
- Drie exemplaren van de afstudeerscriptie alsmede een digitale versie aan secretaris@khmw.nl
- Een aanbevelingsbrief (facultatief).

Prijswinnaars dienen bereid te zijn een korte presentatie te geven tijdens een te houden symposium van de KVGN (www.kvgn.nl). Voorts dienen de prijswinnaars gesteund door hun professor een publicatie te realiseren, eventueel in een landelijk of regionaal dagblad.Beoordeling en toekenning zijn in handen gelegd van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij derWetenschappen (www.khmw.nl).

Lees meer

Prijs

Om binnen de Nederlandse instellingen voor wetenschappelijk onderwijs aandacht te vragen voor bovenstaande thema’s stelt de Stichting WGC2006 wederom zes prijzen voor masterscripties ter beschikking. Zij bestaan uit een oorkonde en een som geld te weten:
- Eén eerste prijs van € 6.000,-
- Twee prijzen van elk € 4.000,-
- Drie prijzen van elk € 2.000,-

Lees meer

Aanmelden

Voordrachten, onderbouwd met de relevante gegevens, kunnen worden ingediend bij de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, Prof. dr. G. van Dijk, secretaris natuurwetenschappen, Postbus 9698, 2003 LR Haarlem. Wij zien uw voordracht graag tegemoet!

Lees meer

Scriptie Matchmaker Totaal prijzengeld €4.000

Scriptie Matchmaker

In Nederland zijn er vele geldprijzen te winnen met je scriptie. Meer dan €100.000 euro per jaar!!

Door het invoeren van enige gegevens in onze scriptie-prijs-matchmaker ontdek je binnen twee minuten voor welke scriptieprijzen jouw scriptie in aanmerking komt.

Je wordt vervolgens op de hoogte gehouden via mail in je inbox in jouw eigen dashboard. Zo weet je precies wanneer je je kan aanmelden voor een scriptieprijs die aansluit bij jouw studie en scriptie.

Veel succes!

Match nu