KBO-Brouwer Scriptieprijs 2015 | Scriptie.nl
Moongro

Deze vacature is verstreken

Werken bij KHMW

Branche
Non-Profit
Hoofdkantoor Holland
Haarlem
Medewerkers NL
12

KHMW: KBO-Brouwer Scriptieprijs 2015

Datum Doorlopend
Richting
Innovatie
...
>> Alles bekijken
1st prize
€2 000
Locatie
Location: 
Haarlem
01-09-2015
Deadline
Verstreken

KBO-Brouwer Scriptieprijs 2015

Het bestuur van het Jan Brouwer Fonds maakt bekend dat de Katholieke Bond voor Ouderen in Noord-Holland (KBO) in 2015 een Prijs van € 2.000,- beschikbaar stelt voor een student die een masterscriptie heeft geschreven over de sociaal-maatschappelijke positie van ouderen. Invalshoek daarbij kan zijn de verbindende waarden tussen generaties. De Prijs is bedoeld als aanmoedigingsprijs voor (voormalige) studenten van wie de scriptie in het jaar van toekenning niet langer dan twee jaar geleden door hun begeleider is goedgekeurd. De Prijs wordt aan één persoon toegekend voor een scriptie die geschreven is in het kader van een opleiding aan een Nederlandse universiteit. Voorstellen voor toekenning van de Prijs dienen te worden ingediend door één of meer hoogleraren, verbonden aan een Nederlandse universiteit. Belanghebbenden kunnen niet zichzelf voor bekroning voordragen. Het voorstel moet een omschrijving van het verrichte onderzoek en een oordeel over de kwaliteit daarvan bevatten, de naam en een curriculum vitae van de persoon die het onderzoek heeft verricht, alsmede zoveel verdere informatie als van belang kan zijn voor de toekenning van de Prijs. Bij het voorstel worden drie exemplaren van de scriptie gevoegd. De beoordeling gebeurt door een commissie van deskundigen benoemd door het bestuur van de Hollandsche Maatschappij. De persoon aan wie de Prijs wordt toegekend zal worden uitgenodigd deze persoonlijk in ontvangst te nemen tijdens een bijeenkomst voorafgaand aan de Jan Brouwer Conferentie in januari 2016 in het Hodshon Huis te Haarlem. Het spreekt voor zich dat u, indien uw kandidaat de prijs krijgt, t.z.t. ook voor de prijsuitreiking wordt uitgenodigd. Wij nodigen u graag uit om een student, die naar uw mening voor deze prijs in aanmerking komt, voor te dragen. De aanbevelingen, te richten aan de secretaris geestes- en maatschappijwetenschappen van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, Prof. mr. A. Soeteman, Spaarne 17, 2011 CD Haarlem, worden ingewacht vóór 1 september 2015.

Lees meer

Scriptie Matchmaker Totaal prijzengeld €4.000

Scriptie Matchmaker

In Nederland zijn er vele geldprijzen te winnen met je scriptie. Meer dan €100.000 euro per jaar!!

Door het invoeren van enige gegevens in onze scriptie-prijs-matchmaker ontdek je binnen twee minuten voor welke scriptieprijzen jouw scriptie in aanmerking komt.

Je wordt vervolgens op de hoogte gehouden via mail in je inbox in jouw eigen dashboard. Zo weet je precies wanneer je je kan aanmelden voor een scriptieprijs die aansluit bij jouw studie en scriptie.

Veel succes!

Match nu