J. C. Baak Prijs | Scriptie.nl
Moongro

Deze vacature is verstreken

Werken bij J. C. Baak Stichting

Branche
Government / Education / Research

J. C. Baak Stichting : J. C. Baak Prijs

Datum Doorlopend
Richting
Communicatie
...
>> Alles bekijken
1st prize
€2 000
Locatie
Location: 
Amsterdam
05-10-2014
Deadline
Verstreken

J. C. Baak Prijs

Het bestuur van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen maakt bekend een Prijs van € 2.000,- beschikbaar te stellen uit de baten die geschonken zijn door de J.C. Baak Stichting. 
Deze prijs wordt iedere twee jaar toegekend. De Prijs zal ten goede komen aan een student die een scriptie heeft geschreven in één of meer van de volgende wetenschapsgebieden: 
filosofie, rechtsgeleerdheid, politicologie, internationale betrekkingen, sociologie.

Lees meer

Voorwaarden

Het onderzoek dient met name relevant te zijn voor het vreedzaam naast elkaar leven van verschillende volkeren. De Prijs is bedoeld als aanmoedigingsprijs voor (voormalige) studenten van wie de scriptie in het jaar van toekenning niet langer dan twee jaar geleden door hun begeleider is goedgekeurd. De Prijs wordt aan één persoon toegekend voor een scriptie die geschreven is in het kader van een opleiding aan Nederlandse universiteit. Voorstellen voor toekenning van de Prijs dienen te worden ingediend door één of meer hoogleraren, verbonden aan een Nederlandse universiteit. Belanghebbenden kunnen niet zichzelf voor bekroning voordragen. Het voorstel moet een omschrijving van het verrichte onderzoek en een oordeel over de kwaliteit daarvan bevatten, de naam en een curriculum vitae van de persoon die het onderzoek heeft verricht, alsmede zoveel verdere informatie als van belang kan zijn voor de toekenning van de Prijs. Bij het voorstel worden drie exemplaren van de scriptie gevoegd. De beoordeling gebeurt door een commissie van deskundigen benoemd door het bestuur van de Hollandsche Maatschappij. De persoon aan wie de Prijs wordt toegekend zal worden uitgenodigd deze persoonlijk in ontvangst te nemen tijdens een bijeenkomst in het Hodshon Huis te Haarlem. Het spreekt voor zich dat u, indien uw kandidaat de prijs krijgt, t.z.t. ook voor de prijsuitreiking wordt uitgenodigd. Wij nodigen u graag uit om een student, die naar uw mening voor deze prijs in aanmerking komt, voor te dragen.

Lees meer

Aanmelden

De aanbevelingen dienen te worden gericht aan de secretaris geestes- en maatschappijwetenschappen van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, Prof. mr. A. Soeteman, Spaarne 17, 2011 CD Haarlem.

Lees meer

Scriptie Matchmaker Totaal prijzengeld €4.000

Scriptie Matchmaker

In Nederland zijn er vele geldprijzen te winnen met je scriptie. Meer dan €100.000 euro per jaar!!

Door het invoeren van enige gegevens in onze scriptie-prijs-matchmaker ontdek je binnen twee minuten voor welke scriptieprijzen jouw scriptie in aanmerking komt.

Je wordt vervolgens op de hoogte gehouden via mail in je inbox in jouw eigen dashboard. Zo weet je precies wanneer je je kan aanmelden voor een scriptieprijs die aansluit bij jouw studie en scriptie.

Veel succes!

Match nu