De BZK woningmarktscriptieprijs | Scriptie.nl
Moongro

Deze vacature is verstreken

Werken bij Rijksoverheid

Branche
Government / Education / Research
Aantal landen
1
Medewerkers NL
120000

Rijksoverheid: De BZK woningmarktscriptieprijs

Datum 01-11-2016
Richting
Communicatie
...
>> Alles bekijken
1st prize
€2 500
2nd prize
€1 000
3rd prize
€500
Locatie
Location: 
Heel Nederland
Deadline
Doorlopend

De BZK woningmarktscriptieprijs

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) looft elk jaar een prijs uit voor de meest originele en beleidsrelevante wetenschappelijke masterscriptie op het terrein van de woning- en vastgoedmarkt. Het ministerie nodigt hierbij talentvolle studenten uit hun masterscriptie in te dienen. Woningmarktonderzoek omvat een breed scala aan onderwerpen die raken aan het beleidsterrein van BZK. Hierbij valt te denken aan onderwerpen als woonlasten en betaalbaarheid, kredietverstrekking en prijsontwikkeling, vraag en aanbod op de woningmarkt, kwaliteit en onderhoud, grondbeleid, huisvesting van specifieke groepen, krimp en groeigebieden en verduurzaming in de voorraad en bouw. De BZK woningmarktscriptieprijs is de opvolger van de WoON-scriptieprijs.

Een belangrijke informatiebron voor het ministerie is het Woononderzoek Nederland (WoON) . Deze drie jaarlijkse grootschalige enquête levert een schat aan informatie over hoe de Nederlandse woningmarkt er voor staat en over het verhuisgedrag en de woonwensen van de Nederlandse bevolking. BZK wil het gebruik van het WoON stimuleren en stelt het gegevensbestand daarom beschikbaar voor woningmarkt onderzoekers. Het bestand kan na registratie gratis worden gedownload via https://easy.dans.knaw.nl. Het gebruik van het WoON is geen voorwaarde voor deelname aan deze scriptieprijs.

Lees meer

De prijs

Voor de meest originele, beleidsrelevante en analytisch verantwoorde scriptie looft het Ministerie een prijs uit van €2.500i . De tweede plaats ontvangt €1.000 en de derde plaats €500ii. De prijswinnaars zullen hun scriptie presenteren aan onderzoekers en beleidsmakers van BZK alvorens ze de prijs in ontvangst nemen.

Lees meer

Voorwaarden

  • De inzending betreft een masterscriptie aan een Nederlandse Universiteit op het terrein van de woning- of vastgoedmarkt
  • De inzending moet origineel werk zijn met analyses van eigen hand.
  • De scriptie moet in het Nederlands of Engels geschreven zijn.
  • De scriptie is geschreven in de periode 1 juli 2016 t/m 30 juni 2017.
  • De scriptie mag zowel door de auteur als door de universiteit worden ingediend. Voor winnende scripties geldt: de auteur krijgt de prijs en de universiteit krijgt een eervolle vermelding.
Lees meer

Indienen

Heb je in de periode juli 2016 t/m juni 2017 een masterscriptie afgerond met de woning- of vastgoedmarkt als onderwerp, dien dan je scriptie uiterlijk 15 juli 2017 in voorzien van titel, naam, geboorte datum en volledig adres, e-mail en telefoonnummer naar postbus.wooninfo@minbzk.nl. De prijsuitreiking vindt plaats in oktober 2017.

Lees meer

Meer informatie

Vragen over de scriptieprijs kunt u stellen aan postbus.wooninfo@minbzk.nl. Informatie over het beleidsterrein woningmarkt kunt u vinden op www.woningmarktbeleid.nl en informatie over het WoON op www.rijksoverheid.nl/woon. 

Lees meer

Scriptie Matchmaker Totaal prijzengeld €4.000

Scriptie Matchmaker

In Nederland zijn er vele geldprijzen te winnen met je scriptie. Meer dan €100.000 euro per jaar!!

Door het invoeren van enige gegevens in onze scriptie-prijs-matchmaker ontdek je binnen twee minuten voor welke scriptieprijzen jouw scriptie in aanmerking komt.

Je wordt vervolgens op de hoogte gehouden via mail in je inbox in jouw eigen dashboard. Zo weet je precies wanneer je je kan aanmelden voor een scriptieprijs die aansluit bij jouw studie en scriptie.

Veel succes!

Match nu