Moongro

Deze vacature is verstreken

Inleiding - Onderzoeksmanual

Onderzoek doen is een groot en belangrijk onderdeel van het scriptieproces. Met onderzoek kan je immers de gegevens achterhalen die je nodig zult hebben om je probleemstelling te kunnen beantwoorden. Deze handleiding is opgesteld als leidraad voor het opzetten van een onderzoek. Er wordt hier in gegaan op de belangrijkste begrippen, de stappen die er genomen moeten worden om een onderzoek op te zetten, welke soorten onderzoek en onderzoeksmethoden er zijn en de manier waarop verzamelde data kan worden geanalyseerd. Verder wordt er uitgelegd hoe een onderzoeksrapport is opgebouwd.

Naast deze handleiding biedt Scriptie.nl ook andere hulpmiddelen om je bij het scriptieonderzoek te helpen. Wij bieden naast handleidingen voor SPSS, statistiek en scriptiehandleidingen voor vijf grote richtingen ook nog een enquêtemanager aan. Met deze enquêtemanager kun je op eenvoudige wijze een enquête opstellen en deze naar mensen uit je eigen e-maillijst laten sturen en naar mensen in onze database, zo kun je voor een hoge respons zorgen. De resultaten van je enquête worden dan op overzichtelijke wijze aan je gepresenteerd.

Scriptie Matchmaker Totaal prijzengeld €4.000

Scriptie Matchmaker

In Nederland zijn er vele geldprijzen te winnen met je scriptie. Meer dan €100.000 euro per jaar!!

Door het invoeren van enige gegevens in onze scriptie-prijs-matchmaker ontdek je binnen twee minuten voor welke scriptieprijzen jouw scriptie in aanmerking komt.

Je wordt vervolgens op de hoogte gehouden via mail in je inbox in jouw eigen dashboard. Zo weet je precies wanneer je je kan aanmelden voor een scriptieprijs die aansluit bij jouw studie en scriptie.

Veel succes!

Match nu