Business Talent Network

Deze vacature is verstreken

6.2 Fouten van de eerste en tweede soort

Bij het testen van hypotheses zijn er twee mogelijke fouten die kunnen voorkomen. Er is sprake van een fout van de eerste soort indien een nulhypothese wordt verworpen die eigenlijk waar is. Een fout van de tweede soort houdt in dat een foutieve nulhypothese niet verworpen wordt.

In het voorbeeld hierboven zou sprake zijn van een fout van de eerste soort indien een onschuldig persoon veroordeeld zou worden. Een fout van de tweede soort zou zich voordoen als een schuldig persoon zou worden vrijgesproken.
De kans op een fout van de eerste soort noteert men als aen dit noemt men ook wel het significantie niveau. De kans op een fout van de tweede soort noteert men als β. De kansen op fouten α en β zijn aan elkaar gerelateerd wat inhoudt dat elke poging om de een te verlagen de ander automatisch verhoogt.

Scriptie Matchmaker Totaal prijzengeld €4.000

Scriptie Matchmaker

In Nederland zijn er vele geldprijzen te winnen met je scriptie. Meer dan €100.000 euro per jaar!!

Door het invoeren van enige gegevens in onze scriptie-prijs-matchmaker ontdek je binnen twee minuten voor welke scriptieprijzen jouw scriptie in aanmerking komt.

Je wordt vervolgens op de hoogte gehouden via mail in je inbox in jouw eigen dashboard. Zo weet je precies wanneer je je kan aanmelden voor een scriptieprijs die aansluit bij jouw studie en scriptie.

Veel succes!

Match nu