Moongro

Deze vacature is verstreken

4.2 Scriptie-indeling - Scriptie Bachelor Psychologie

Een scriptie kan op de volgende manier ingedeeld worden, dit is een vrij algemene indeling en hiervan kan natuurlijk afgeweken worden naar gelang het onderwerp dat vereist.

 

-          Voorblad.

-          Titelpagina met daarop de titel, naam van de auteur, universiteit en faculteit, studierichting, inleverdatum en de naam van begeleider.

-          Samenvatting.

-          Inhoudsopgave.

-          Inleiding met daarin het doel, onderwerp en probleemstelling van de scriptie.

-          Weergave en argumentatie van de gebruikte methode / werkwijze.

-          Weergave en argumentatie van de gehanteerde theorie .

-          Weergave van de onderzoeksresultaten en de analyse.

-          Conclusie en/of aanbevelingen.

-          Literatuur- en bronverwijzingen.

 

Het doel van een scriptie is eigenlijk het zo duidelijk mogelijk beschrijven van wat je in elke fase van het onderzoek hebt gedaan. Dus in feite komt dat op het volgende neer:

  1. Formuleren van de doel- en vraagstelling (inleiding)
  2. Verzamelen van de data (methode)
  3. Het analyseren van de data (resultaten)
  4. Bediscussiëren van de resultaten (discussie)

Scriptie Matchmaker Totaal prijzengeld €4.000

Scriptie Matchmaker

In Nederland zijn er vele geldprijzen te winnen met je scriptie. Meer dan €100.000 euro per jaar!!

Door het invoeren van enige gegevens in onze scriptie-prijs-matchmaker ontdek je binnen twee minuten voor welke scriptieprijzen jouw scriptie in aanmerking komt.

Je wordt vervolgens op de hoogte gehouden via mail in je inbox in jouw eigen dashboard. Zo weet je precies wanneer je je kan aanmelden voor een scriptieprijs die aansluit bij jouw studie en scriptie.

Veel succes!

Match nu