Business Talent Network

Deze vacature is verstreken

3.2 Regels voor variantie

Tevens zijn er drie regels van toepassing op de variantie:

 

Voorbeeld 3a

Een boekwinkel op een Universiteit heeft een maandelijkse omzet met een gemiddelde van €15.000 en een standaarddeviatie van €1.200. Winst wordt berekend door de omzet te vermenigvuldigen met 25% en te verminderen met €3.000 vaste kosten. Wat is het gemiddelde en de standaarddeviatie van de winst?

Uit het bovenstaande kan afgeleid worden dat

De verwachte of gemiddelde winst is

Als men de tweede regel van de verwachtingswaarde toepast, krijgt men

Past men de derde regel van de verwachtingswaarde toe, dan

De gemiddelde maandelijkse winst is dus €750.

De variantie is

Als men de tweede regel van de variantie toepast, krijgt men

En de derde regel van variantie houdt in dat

De standaarddeviatie van de winst is dan

Scriptie Matchmaker Totaal prijzengeld €4.000

Scriptie Matchmaker

In Nederland zijn er vele geldprijzen te winnen met je scriptie. Meer dan €100.000 euro per jaar!!

Door het invoeren van enige gegevens in onze scriptie-prijs-matchmaker ontdek je binnen twee minuten voor welke scriptieprijzen jouw scriptie in aanmerking komt.

Je wordt vervolgens op de hoogte gehouden via mail in je inbox in jouw eigen dashboard. Zo weet je precies wanneer je je kan aanmelden voor een scriptieprijs die aansluit bij jouw studie en scriptie.

Veel succes!

Match nu