Business Talent Network

Deze vacature is verstreken

3. Verwachtingswaarde, variantie, standaard deviatie en covariantie

Het populatiegemiddelde geeft het gewogen gemiddelde aan van alle waarden in een populatie. De variantie geeft de spreiding aan van de waarden binnen de populatie. Hieronder zijn de formules voor beide termen te vinden:

 

 

Mocht men bijvoorbeeld een onderzoek doen naar het salaris van docenten in Nederland dan zou het salaris zijn van docent 1, het salaris van docent 2, enzovoorts. In dat geval is het aantal docenten waaruit de populatie uit bestaat.

Het populatiegemiddelde noemt men ook wel de verwachtingswaarde van X en noteert men als E(X). De formule voor de verwachtingswaarde van X is

 

 

Op dezelfde manier berekent men de populatievariantie V(X) wat het gewogen gemiddelde is van de gekwadrateerde standaarddeviaties van het gemiddelde.

 

 

Deze formule kan enigszins vergemakkelijkt worden:

 

 

De standaarddeviatie van de populatie krijgt men simpel door de wortel te trekken van de populatievariantie:

 

Scriptie Matchmaker Totaal prijzengeld €4.000

Scriptie Matchmaker

In Nederland zijn er vele geldprijzen te winnen met je scriptie. Meer dan €100.000 euro per jaar!!

Door het invoeren van enige gegevens in onze scriptie-prijs-matchmaker ontdek je binnen twee minuten voor welke scriptieprijzen jouw scriptie in aanmerking komt.

Je wordt vervolgens op de hoogte gehouden via mail in je inbox in jouw eigen dashboard. Zo weet je precies wanneer je je kan aanmelden voor een scriptieprijs die aansluit bij jouw studie en scriptie.

Veel succes!

Match nu