Moongro

Deze vacature is verstreken

3. Onderzoeksplan - Onderzoeksmanual

Als je een onderwerp hebt gevonden, een probleemstelling hebt geformuleerd en een aantal deelvragen hebt bedacht, dan moet er een onderzoeksplan worden geschreven. Hierin beschrijf je op welke manier je het onderzoek gaat aanpakken, hoeveel tijd en geld je hiervoor nodig hebt en op welke manier je gaat rapporteren. Een goed onderzoeksplan bestaat uit een aantal vaste onderdelen:

 

  • Aanleiding tot het onderzoek.

Hier geef je aan wat de aanleiding is geweest voor je onderzoek en welk onderwerp je gaat onderzoeken. Daarnaast motiveer je de afbakening van je onderwerp.

 

  • Probleemstelling.

Hier geef je aan welke vraag centraal staat tijdens je onderzoek en welke deelvragen je gaat onderzoeken.

 

  • Doelstelling.

Je geeft aan wat het doel van je onderzoek is en wat je ermee wilt bereiken.

 

  • Voorlopig antwoord op de vraag.

In sommige gevallen geef je al een voorlopig antwoord op je onderzoeksvraag. Vaak in de vorm van een theoretisch model. Dit onderdeel wordt overigens niet altijd gebruikt, maar voornamelijk bij onderzoeken met een sterk theoretisch karakter. Bij praktijkgerichte onderzoeken komt dit onderdeel vaak niet voor.

 

  • Onderzoeksontwerp.

Hier geef je aan welke methoden je gaat gebruiken voor het beantwoorden van de centrale vraag. Verder geef je ook aan waarom je deze methode gaat gebruiken.

 

  • Tijdspad.

Je geeft hier de start en het eind van je onderzoek aan en daarnaast belangrijke mijlpalen en keuzemomenten.

 

  • Literatuurlijst.

Mocht je in het vooronderzoek al literatuur hebben gebruikt om bepaalde vragen te beantwoorden dan voeg je een lijst van deze literatuur ook aan je onderzoeksplan.

Scriptie Matchmaker Totaal prijzengeld €4.000

Scriptie Matchmaker

In Nederland zijn er vele geldprijzen te winnen met je scriptie. Meer dan €100.000 euro per jaar!!

Door het invoeren van enige gegevens in onze scriptie-prijs-matchmaker ontdek je binnen twee minuten voor welke scriptieprijzen jouw scriptie in aanmerking komt.

Je wordt vervolgens op de hoogte gehouden via mail in je inbox in jouw eigen dashboard. Zo weet je precies wanneer je je kan aanmelden voor een scriptieprijs die aansluit bij jouw studie en scriptie.

Veel succes!

Match nu