Moongro

Deze vacature is verstreken

2.4 Omvang van een steekproef - Onderzoeksmanual

Bij het bepalen van de omvang van een steekproef spelen twee punten een grote rol. Het eerste punt is heterogeniteit van de populatie, hoe groter deze is des te groter de variatie in de groep. Daarnaast speelt de vereiste nauwkeurigheid een grote rol. Des te nauwkeuriger des te groter moet de steekproef zijn. Houdt tijdens het bepalen van de omvang van je steekproef ook rekening met de verwachtte respons. In het geval van enquêtes is de kans dat je een respons van 100% krijgt bijvoorbeeld uitzonderlijk klein, meestal zal de respons rond de 60% liggen. Eventueel ligt deze iets hoger bij mondeling afgenomen enquêtes. Als je dus voor de betrouwbaarheid van je onderzoek een respons nodig hebt van 250 enquêtes dan moet je dus minimaal 416 enquêtes uitsturen (250/60 x 100).

Scriptie Matchmaker Totaal prijzengeld €4.000

Scriptie Matchmaker

In Nederland zijn er vele geldprijzen te winnen met je scriptie. Meer dan €100.000 euro per jaar!!

Door het invoeren van enige gegevens in onze scriptie-prijs-matchmaker ontdek je binnen twee minuten voor welke scriptieprijzen jouw scriptie in aanmerking komt.

Je wordt vervolgens op de hoogte gehouden via mail in je inbox in jouw eigen dashboard. Zo weet je precies wanneer je je kan aanmelden voor een scriptieprijs die aansluit bij jouw studie en scriptie.

Veel succes!

Match nu