Moongro

Deze vacature is verstreken

2.3 Juridischprudentieonderzoek - Scriptie Master Juridisch

Om alle vragen in je probleemstelling te kunnen beantwoorden is literatuur- en jurisprudentieonderzoek essentieel.

Literatuur- en jurisprudentieonderzoek heeft als doel het selecteren en vinden van bronnen die kunnen helpen bij de beantwoording van de vraag die je in de probleemstelling hebt geformuleerd.

Een paar tips om efficiënt onderzoek te verrichten:

-          Probeer zelf de vragen te beantwoorden en deze goed te beargumenteren. Als je dit hebt gedaan zoek je of jouw ideeën overeenkomen met ideeën van anderen en of anderen jouw argumenten ook gebruiken. Ook vindt je veel nieuwe argumenten en deze helpen je om te blijven nadenken over je vraagstelling en antwoorden.  Hierdoor blijf je scherp en kritisch.

-          Begin met het ‘beste’ en meest recente boek of artikel dat over de materie bestaat, dit verschaft toegang tot belangrijke informatie. Eerst moet je over alle basiskennis beschikken voordat je kunt beginnen met de verdieping.

-          Realiseer voordat je een rechterlijke uitspraak of boek begint te lezen, waar je naar op zoek bent. Zoek gericht naar het antwoord op die vraag.

-          Zorg ervoor dat je al je gebruikte bronnen later terug kunt vinden. Schrijf alles op of maak een extra kopie.

-          Beperk je niet alleen tot je vragen, lees wat ruimer om je vragen heen om zo meer inzicht te krijgen in het onderwerp. Dit kan je inspireren en je bent bezig met het vermeerderen van je kennis.

-          Maak onderscheid tussen formele argumenten en inhoudelijke argumenten. Kijk altijd goed naar de argumentatie en maak hier je eigen afweging bij.

-          Houd je spullen geordend. Hou je aantekeningen, bronnenlijst en kopieën bij in een overzichtelijke map. Dit scheelt tijd en zorgt voor helderheid.

-          Een handige manier om relevante informatie te vinden is de sneeuwbalmethode. Je begint met het lezen van een recent artikel of boek en je zoekt naar de literatuur waar het artikel of het boek naar verwijst, en gaat zo door.

-          Het internet is een bron van informatie, alleen zorg er wel voor dat je betrouwbare informatie gebruikt. Denk hierbij aan de officiële website van de Tweede Kamer, Ministeries, de Europese Unie enzovoorts.

-          Als je vaak jurisprudentie bij je onderzoek betrekt, is het handig om een aparte jurisprudentielijst te ontwikkelen.

Scriptie Matchmaker Totaal prijzengeld €4.000

Scriptie Matchmaker

In Nederland zijn er vele geldprijzen te winnen met je scriptie. Meer dan €100.000 euro per jaar!!

Door het invoeren van enige gegevens in onze scriptie-prijs-matchmaker ontdek je binnen twee minuten voor welke scriptieprijzen jouw scriptie in aanmerking komt.

Je wordt vervolgens op de hoogte gehouden via mail in je inbox in jouw eigen dashboard. Zo weet je precies wanneer je je kan aanmelden voor een scriptieprijs die aansluit bij jouw studie en scriptie.

Veel succes!

Match nu