Moongro

Deze vacature is verstreken

2.2 Onderzoeksvoorstel - Scriptie Master Economie

Voordat je aan het onderzoek begint schrijf je eerst een onderzoeksvoorstel die door je begeleider wordt beoordeeld. Een onderzoeksvoorstel geeft inzicht in de manier waarop je van plan bent om je scriptieonderzoek uit te voeren. Deze moet worden goedgekeurd door je begeleider voordat je aan het onderzoek kunt beginnen. De volgende onderdelen komen over het algemeen voor in een onderzoeksvoorstel:

 

  • Aanleiding

 

Hier geef je aan wat de achtergrond en relevantie van je onderzoek is.

 

  • Probleemstelling

 

Hier geef je aan op welke vragen je antwoord wilt hebben. Dit wordt vaak ook de centrale onderzoeksvraag genoemd. Hiernaast onderbouw en beargumenteer je deze vragen.

 

  • Onderzoeksmethode

 

Hier geef je aan welke onderzoeksmethoden je gaat gebruiken om antwoord te geven op je probleemstelling.

 

  • Theoretisch kader

 

Hier geef je aan welke theorieën je gaat gebruiken.

 

  • Voorlopige inhoudsopgave

 

Hier komt de voorlopige inhoudsopgave en indeling in hoofdstukken.

 

  • Tijdsplanning

 

Hier geef je de tijdsplanning aan voor je project zodat het overzichtelijk is hoe je het onderzoek en het schrijven gaat aanpakken.

 

  • Bronnen

 

Hier geef je aan welke bronnen je hebt geraadpleegd tijdens je vooronderzoek en welke bronnen je gaat raadplegen tijdens het vervolgonderzoek.

Scriptie Matchmaker Totaal prijzengeld €4.000

Scriptie Matchmaker

In Nederland zijn er vele geldprijzen te winnen met je scriptie. Meer dan €100.000 euro per jaar!!

Door het invoeren van enige gegevens in onze scriptie-prijs-matchmaker ontdek je binnen twee minuten voor welke scriptieprijzen jouw scriptie in aanmerking komt.

Je wordt vervolgens op de hoogte gehouden via mail in je inbox in jouw eigen dashboard. Zo weet je precies wanneer je je kan aanmelden voor een scriptieprijs die aansluit bij jouw studie en scriptie.

Veel succes!

Match nu