Moongro

Deze vacature is verstreken

2.2 Onderzoeksopzet - Scriptie Master Psychologie

Voordat je aan het onderzoek begint is het gangbaar om een onderzoeksopzet te schrijven welke door je begeleider wordt beoordeeld. Een onderzoeksopzet geeft inzicht in de manier waarop je van plan bent om je scriptieonderzoek uit te voeren en moet vaak worden goedgekeurd door je begeleider voordat je aan het onderzoek kunt beginnen. De volgende onderdelen komen over het algemeen voor in een onderzoeksopzet:

 

  • Doelstelling

 Je geeft kort aan wat de doelstelling is van je scriptie en wat je ermee wilt bereiken. Waarom ga je het gekozen onderwerp behandelen en waarom is het interessant?

 

  • Probleemstelling

 De probleemstelling geldt als de centrale vraagstelling van je onderzoek. In één vraag geef je aan wat je gaat onderzoeken bij je onderwerp. Deze probleemstelling valt over het algemeen nog uiteen in een aantal deelvragen die je beantwoord wil zien. Verder moet je probleemstelling duidelijk afgebakend zijn, dus het moet duidelijk zijn wat je wel en wat je niet gaat onderzoeken.

 

  • Methoden en technieken

 Hier geef je aan hoe je het onderzoek gaat aanpakken en welke technieken je gaat toepassen om aan de gegevens te komen. Geef hier ook aan waarom je denkt dat juist deze technieken geschikt zijn.

 

  • Voorlopige hoofdstukindeling

 Je maakt alvast een voorlopige hoofdstukindeling. Het is gebruikelijk om hiervoor

de probleemstelling en deelvragen te gebruiken om zo een onderverdeling te maken.

 

  • Tijdsplanning

 Je geeft een globale en realistische planning voor je onderzoek

Scriptie Matchmaker Totaal prijzengeld €4.000

Scriptie Matchmaker

In Nederland zijn er vele geldprijzen te winnen met je scriptie. Meer dan €100.000 euro per jaar!!

Door het invoeren van enige gegevens in onze scriptie-prijs-matchmaker ontdek je binnen twee minuten voor welke scriptieprijzen jouw scriptie in aanmerking komt.

Je wordt vervolgens op de hoogte gehouden via mail in je inbox in jouw eigen dashboard. Zo weet je precies wanneer je je kan aanmelden voor een scriptieprijs die aansluit bij jouw studie en scriptie.

Veel succes!

Match nu