Moongro

Deze vacature is verstreken

1.4 Probleemstelling & doelstelling - Onderzoeksmanual

Als het onderwerp voor een onderzoek is vastgesteld dan moet er een doelstelling en probleemstelling worden geformuleerd. Hiermee geef je aan wat het probleem binnen het onderzoeksgebied is, waarom het een probleem is en waarom het relevant is om te onderzoeken. Dit geeft dan het uitgangspunt van je onderzoek aan. Tijdens het formuleren van je probleemstelling moet je in ieder geval rekening houden met de volgende punten:

  • De probleemstelling moet duidelijk afgebakend zijn en je moet motiveren welk aspecten je wel onderzoekt en welke aspecten niet.
  • In het begin moet de probleemstelling nog flexibel zijn omdat tijdens de eerste fasen van het onderzoek vaak blijkt dat je de probleemstelling aangepast of herzien moet worden.
  • Uit de probleemstelling volgen deelvragen waarmee je verschillende deelgebieden kunt aangeven die je wilt onderzoeken.

 

Probleemstellingen komen er in verschillende vormen, waarvan hieronder een aantal voorbeelden.

  • De toetsende probleemstelling

In welke mate is Scriptie.nl geslaagd?

 

  • De  inventariserende probleemstelling

Welke factoren hebben geleid tot het succes van Scriptie.nl?

 

  • De verklarende en analytische probleemstelling

Waarom is er vraag naar een platform voor scripties?

 

  • Vergelijkende probleemstelling

Wat is het verschil tussen Scriptie.nl en andere sites?

Scriptie Matchmaker Totaal prijzengeld €4.000

Scriptie Matchmaker

In Nederland zijn er vele geldprijzen te winnen met je scriptie. Meer dan €100.000 euro per jaar!!

Door het invoeren van enige gegevens in onze scriptie-prijs-matchmaker ontdek je binnen twee minuten voor welke scriptieprijzen jouw scriptie in aanmerking komt.

Je wordt vervolgens op de hoogte gehouden via mail in je inbox in jouw eigen dashboard. Zo weet je precies wanneer je je kan aanmelden voor een scriptieprijs die aansluit bij jouw studie en scriptie.

Veel succes!

Match nu