Moongro

Deze vacature is verstreken

1.2 Beoordelingscriteria technische scripties - Scriptie Bachelor Techniek

Een scriptie en het daarvoor uitgevoerde onderzoek worden op veel verschillende punten beoordeeld. Bepaalde punten gelden natuurlijk alleen voor één specifieke opleiding maar er zijn ook een aantal algemene criteria waarop gelet kan worden. Hiernaast worden ook de criteria gegeven voor de voordracht die vaak naar aanleiding van de scriptie moet worden gegeven. Gebruik deze lijst met criteria als referentie maar ga ook na bij je eigen opleiding welke criteria specifiek voor jou gelden.

 

  • Werkhouding

 

Hierbij wordt gekeken naar de mate van eigen initiatief en zelfstandigheid.

 

  • Diepgang

 

De rapportage wordt beoordeeld op (technische) diepgang.

 

  • Resultaat

 

Hier wordt gekeken naar het bereikte eindresultaat en/of er antwoord is gegeven op de probleemstelling (in het geval een empirisch onderzoek)

 

  • Rapportage

 

De rapportage wordt beoordeeld op de structuur, stijl, opbouw en spelling en of alle vragen op logische wijze worden beantwoord.

 

  • Presentatie

 

Tijdens de mondelinge voordracht wordt vooral gekeken naar de opbouw van de presentatie, presentatietechnieken, argumentatie en beantwoording van vragen en het gebruik van hulpmiddelen.

 

  • Reflectie

 

Je wordt hierbij beoordeeld op de mate van reflectie die je op jezelf toepast en op je persoonlijk functioneren. Dus de mate van zelfstandigheid die je hebt laten zien en of je voldoende zelfmanagement hebt toegepast.

Scriptie Matchmaker Totaal prijzengeld €4.000

Scriptie Matchmaker

In Nederland zijn er vele geldprijzen te winnen met je scriptie. Meer dan €100.000 euro per jaar!!

Door het invoeren van enige gegevens in onze scriptie-prijs-matchmaker ontdek je binnen twee minuten voor welke scriptieprijzen jouw scriptie in aanmerking komt.

Je wordt vervolgens op de hoogte gehouden via mail in je inbox in jouw eigen dashboard. Zo weet je precies wanneer je je kan aanmelden voor een scriptieprijs die aansluit bij jouw studie en scriptie.

Veel succes!

Match nu