Moongro

Deze vacature is verstreken

1.2 Beoordelingscriteria economische scripties - Scriptie Master Economie

Voor elke opleiding gelden specifieke eisen aan het onderzoek en de scriptie. Maar er zijn ook een aantal algemene criteria waarop wordt beoordeeld. Gebruik deze criteria als een referentie en ga voor de zekerheid ook bij je eigen opleiding na of er nog aanvullende eisen zijn die niet in deze lijst staan genoemd.

 

  • Probleemstelling

Is de probleemstelling duidelijk geformuleerd en goed afgebakend?

Is het voor de lezer duidelijk wat tot je onderzoeksgebied hoort en wat niet?

Sluit je onderzoeksaanpak ook aan op de probleemstelling?

 

  • Inhoud

Is het probleem vanuit het juiste perspectief onderzocht?

Heeft het genoeg economische raakvlakken?

Heeft de scriptie voldoende diepgang en heeft het een gedegen theoretisch kader?

Zijn de resultaten van het onderzoek goed weergegeven en sluiten de conclusies en aanbevelingen goed aan?

 

  • Originaliteit

Is de scriptie origineel genoeg?

Wordt er een eigen visie gegeven?

 

  • Structuur

Is de opbouw logisch en consistent?

Heeft de scriptie een duidelijke structuur?

 

  • Uiterlijke verzorging

Ziet het geheel er professioneel uit?

Is er helder geformuleerd?

Kloppen de verwijzingen naar de literatuur?

Scriptie Matchmaker Totaal prijzengeld €4.000

Scriptie Matchmaker

In Nederland zijn er vele geldprijzen te winnen met je scriptie. Meer dan €100.000 euro per jaar!!

Door het invoeren van enige gegevens in onze scriptie-prijs-matchmaker ontdek je binnen twee minuten voor welke scriptieprijzen jouw scriptie in aanmerking komt.

Je wordt vervolgens op de hoogte gehouden via mail in je inbox in jouw eigen dashboard. Zo weet je precies wanneer je je kan aanmelden voor een scriptieprijs die aansluit bij jouw studie en scriptie.

Veel succes!

Match nu