Moongro

Deze vacature is verstreken

1.1 Onderzoekstypen - Onderzoeksmanual

Onderzoek is ruwweg in te delen in vier onderzoekstypen. Afhankelijk van wat voor onderwerp en probleemstelling je hebt gekozen kunnen verschillende soorten onderzoek geschikt zijn. Hieronder volgt een beschrijving van deze vier onderzoekstypen en welke uitgangspunten voor onderzoek daar over het algemeen geschikt voor zijn.

 

  • Beschrijvend onderzoek

Beschrijvend onderzoek houdt zich bezig met het registreren en ordenen van een bepaald verschijnsel. Dit gebeurt vaak aan de hand van vooraf opgestelde regels en vaak komen hier ‘wat’ of ‘hoe’-vragen in voor. Vooraf heb je vaak geen hypotheses of theorieën voor handen en op basis van het geregistreerde resultaat kan vervolgonderzoek plaatsvinden waarbij deze wel worden ontwikkeld.

 

  • Explorerend onderzoek

Explorerend onderzoek vindt plaats wanneer er ideeën zijn over mogelijke verbanden en je al over enige kennis beschikt maar het nog ontbreekt aan scherpe hypothesen en duidelijke veronderstellingen. Het belangrijkste doel van deze manier van onderzoek is dan ook het ontwikkelen van een hypothese of theorie. Vragen die hier vaak voorkomen zijn de ‘waarom’ en ‘hoe komt dat’ vragen. Na een explorerend onderzoek volgt vaak een toetsend onderzoek om na te gaan of de hypothese klopt.

 

  • Toetsend onderzoek

Zoals hierboven beschreven wordt bij toetsend onderzoek vaak nagegaan of een bepaalde theorie of hypothese klopt.

 

  • Constructief onderzoek

Bij dit soort onderzoek gaat het vaak om de voorbereidingen die worden getroffen voor het opzetten van een plan. Denk hierbij aan onderzoek wat wordt gedaan voor beleidsplannen. Vaak mond dit uiteindelijk uit in een aantal aanbevelingen waarmee zo’n plan wordt ontworpen.

Scriptie Matchmaker Totaal prijzengeld €4.000

Scriptie Matchmaker

In Nederland zijn er vele geldprijzen te winnen met je scriptie. Meer dan €100.000 euro per jaar!!

Door het invoeren van enige gegevens in onze scriptie-prijs-matchmaker ontdek je binnen twee minuten voor welke scriptieprijzen jouw scriptie in aanmerking komt.

Je wordt vervolgens op de hoogte gehouden via mail in je inbox in jouw eigen dashboard. Zo weet je precies wanneer je je kan aanmelden voor een scriptieprijs die aansluit bij jouw studie en scriptie.

Veel succes!

Match nu