Moongro

Deze vacature is verstreken

1.1 Leerdoelen technische scripties - Scriptie Bachelor Techniek

Het schrijven van een scriptie behoort vaak tot sluitstuk van een opleiding. Het is bedoeld als een oefening en tegelijk een proeve van bekwaamheid, waarbij je de kans krijgt om de kennis en vaardigheden die je tijdens je studie hebt opgedaan in te zetten om (deels) zelfstandig een onderzoek of project op te zetten en uit te voeren. Bij een technische WO opleiding zijn vaak de volgende leerdoelen aan te wijzen:

  • Het toepassen van de vaardigheden en kennis verworven in de voorgaande jaren.
  • Op efficiënte wijze doelmatig benodigde informatie verzamelen.
  • Een complex probleem kunnen doorgronden.
  • Prioriteiten en grenzen kunnen stellen.
  • Samenwerken binnen een technische onderzoeks- en ontwikkelingsgroep.
  • Op heldere en duidelijke wijze schriftelijke en mondeling kunnen rapporteren.
  • Een kritische reflectie kunnen geven op het eigen handelen.
  • Aansluiting kunnen vinden op de laatste ontwikkelingen van het vakgebied en deze kunnen verbinden met de hier geldende begrippen en theorieën.
  • Duidelijk en helder beargumenteerde keuzes kunnen maken.

Zelfstandigheid kunnen tonen bij de voorbereiding en uitvoeren van een onderzoek of opdracht.

Scriptie Matchmaker Totaal prijzengeld €4.000

Scriptie Matchmaker

In Nederland zijn er vele geldprijzen te winnen met je scriptie. Meer dan €100.000 euro per jaar!!

Door het invoeren van enige gegevens in onze scriptie-prijs-matchmaker ontdek je binnen twee minuten voor welke scriptieprijzen jouw scriptie in aanmerking komt.

Je wordt vervolgens op de hoogte gehouden via mail in je inbox in jouw eigen dashboard. Zo weet je precies wanneer je je kan aanmelden voor een scriptieprijs die aansluit bij jouw studie en scriptie.

Veel succes!

Match nu